logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

RapportRapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Rapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Deze rapportage maakt deel uit van het professional ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet, specifiek op het gebied van professionele ruimte. Dit keer onderzochten we welke maatsc

RapportRapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Rapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap? Daar is onderzoek naar gedaan in het kader van Goede Start Ouder en Ki

RapportGezinsconsulenten versterken de verbinding tussen ouders, school en wijk
donderdag 12-10-2023

Gezinsconsulenten versterken de verbinding tussen ouders, school en wijk

Gezinsconsulenten op zes scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp werken aan het verminderen van kansenongelijkheid voor kinderen. Hun preventieve, praktische en persoonlijke aanpak verbindt ouders met school en de wijk. Uit een onderzoek van De Haag

LinkedInKennisnetwerk Jeugd Haaglanden op LinkedIn

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden op LinkedIn

Direct op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden via LinkedIn.

PublicatieRol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Rol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Dit rapport biedt een diepgaand inzicht in de belangrijke rol die de kinderopvang speelt in de eerste 1000 dagen van een kind's leven. Deze periode, die begint vóór de geboorte en duurt tot het kind twee jaar oud is, vormt de essenti&eu

PublicatieDe kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren Normaliseren is een actueel onderwerp in de jeugdhulp. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering.

Jaarverslag 2022Jaarverslag 2022
maandag 25-09-2023

Jaarverslag 2022

Ontdek de hoogtepunten van ons jaar in één oogopslag! In 2022 hebben we samengewerkt met onze partners om de jeugdhulp te innoveren en de kwaliteit te verbeteren. Ontdek hoe we hebben we gewerkt aan onze missie, onderzoekslijnen en ons

OnderzoekZeg je JA tegen MDMA?! Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders
Lopend

Zeg je JA tegen MDMA?! Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders

Ervaringsdeskundige jongere vraagt zich af: Hoe kunnen jongeren met PTSS en hun ouders voorgelicht worden over MDMA-therapie?  Achtergrond  Jongeren hebben een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS heeft een