logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

SymposiumPresentaties op Jeugd in Onderzoek
donderdag 25-05-2023

Presentaties op Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Dit symposium vindt plaats op 21 september in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.  Laat je inspireren rondom het thema 'Opgroeien en onderste

Nieuwe subsidieZonMw voucher voor tool geboortezorg Schilderswijk
maandag 1-05-2023

ZonMw voucher voor tool geboortezorg Schilderswijk

Samen met moeders uit de Schilderwijk gaan we een tool ontwikkelen om diversiteitsensitief werken in de geboortezorg te ondersteunen. Dit is een vervolg op de Toolkit Diversiteitsenstieve Jeugdhulp die wij in 2022 samen met een leernetwerk hebben ont

EvenementOp 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over het Boemerangbeleid
dinsdag 25-04-2023

Op 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over het Boemerangbeleid

Op 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over Boemerangbeleid. Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid tijdens het symposium. Ook gaan we met professional

RapportCliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

  Gemeenten hebben de wettelijke plicht om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp. De hulp aan gezinnen met vragen over opvoeden valt sinds de wetswijziging van 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

PublicatieWanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Is het wenselijk dat professionals die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt, hun ervaringen inzetten in het werken met cliënten met vergelijkbare problematiek? Cliënten en (aankomend) professionals denken hier positief o

RapportRapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Rapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Hoe doen jongeren het nadat zij de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verlaten en hoe hebben zij de begeleiding tijdens hun verblijf ervaren? Dit onderzocht het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie samen met tweedejaars studenten van

NieuwsVisie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag
woensdag 21-12-2022

Visie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag

Op 7 november 2022 presenteerden Rob Gilsing en Tamara Bos de opbrengsten van het Leernetwerk Normaliseren, dat verbonden is aan de regionale werkplaats SAMEN. Zij betogen dat onze behoefte om vroegtijdig afwijkingen van gemiddelden op te sporen en k