logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Jeugdhulp: professionele ruimte onder druk

Voor goede hulp aan kinderen en gezinnen is professionele ruimte essentieel. Professionals hebben deze ruimte onder meer nodig om een goede relatie op te bouwen met hun cliënten, benodigde hulp te kunnen bieden of te organiseren en te kunnen reflecteren op de geboden hulp. In het Kennisnetwerk Jeugdhulp Haaglanden meten we ieder half jaar hoe professionals in deze regio hun professionele ruimte ervaren. De uitkomsten bespreken we met professionals in het Platform Jeugdhulp Haaglanden.

Deze 2e meting laat zien dat 9 op de 10 medewerkers vindt over het algemeen voldoende professionele ruimte te hebben, maar dat dit bij doorvragen vooral betrekking heeft op wat er in een ideale situatie kan. In de weerbarstige praktijk ervaren ze op belangrijke aspecten veel minder ruimte. Voor bijna de helft van de professionals staat de ruimte om een goede band op te kunnen bouwen met en te doen wat nodig is voor cliënten onder druk. Meer dan een derde van de professionals ervaart te weinig ruimte voor reflectie op het werk.

We zien hierin verschillen tussen professionals van verschillende aanbieders. Met name werknemers van GI’s ervaren onvoldoende ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en te investeren in hun relatie met cliënten. Werknemers van de gespecialiseerde jeugdhulp ervaren juist vaker weinig ruimte voor reflectie.

Het ervaren van voldoende professionele ruimte is niet alleen belangrijk om goede jeugdhulp te bieden. Het hangt ook samen met het werkplezier van professionals, hun ervaren werkdruk en of ze in de jeugdhulp willen blijven werken, zo laat deze 2e meting zien.

Professionals voelen zich beperkt door regels en administratieve zaken. Ook voelen ze dat ze te weinig tijd hebben om hun werk goed te doen. Dat leidt tot een hoge werkdruk. Professionals benoemen verschillende mogelijkheden om hun werkdruk te verlagen, waaronder het bouwen aan sterke, stabiele teams die gezamenlijk ruimte hebben voor reflectie, betere ondersteuning en verlaging van de caseload.

Op basis van dit onderzoek bevelen we gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen aan:

  • Creëer ruimte om professionals te kunnen laten doen wat zij nodig achten voor cliënten en om te kunnen investeren in de relatie met cliënten. Maak hierover duidelijke en voor professionals haalbare afspraken.
  • Zorg dat er tijd en aandacht is voor het opbouwen van sterke teams waarin mogelijkheden zijn voor reflectie, en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid is.
  • Benut de concrete oplossingsrichtingen voor betere ondersteuning en verlaging van administratieve lasten van medewerkers uit dit onderzoek.

We bevelen professionals aan om binnen de organisatie en het eigen team het gesprek aan te gaan over wat nodig is om te kunnen investeren in de relatie met cliënten, te kunnen doen wat nodig is voor hen en in samenspraak te bepalen wanneer het goed genoeg is en verdere ondersteuning of hulp niet nodig is.

De resultaten van de tweede meting zijn beschreven in een rapport en factsheet, die u rechts kunt downloaden.

aside image

Auteurs
Suzanne Rutz
Rob Gilsing
Rosita Paulo

PEO 2022: Quickscan Professionele Ruimte en Werkdruk (pdf)PEO 2022: Factsheet (pdf)2022
ISBN 9789083280103