logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Vaste samenwerkingspartners

Werkplaats SAMEN

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, en daarmee indirect het kennisnetwerk, participeert actief in de Werkplaats SAMEN. Dit is een kennis- en innovatienetwerk in de jeugdhulpregio’s Haaglanden, Holland Rijnland, en Midden-Holland dat werkt aan een goede zorg voor jeugd. Werkplaats SAMEN werkt aan een wereld waarin de jeugd gezond opgroeit en meedoet thuis, in de wijk en op school. Zo draagt SAMEN bij aan betrokken burgers met een sterke maatschappelijke positie.

In de periode 2020-24 trekt het lectoraat het leernetwerk rond het thema Normaliseren. Dit is een van de drie leernetwerken van SAMEN. De andere leernetwerken hebben ‘kwetsbare gezinnen’ en ‘integraal werken’. Deze worden getrokken door respectievelijk de Hogeschool Leiden en Curium/LUMC.

Op de website is van Werkplaats SAMEN is meer informatie te vinden. Daarnaast staan in dit magazine de verhalen en lessen van 4 jaar SAMEN. 

Werkplaats Sociaal Domein

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie is betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein van de regio’s Haaglanden en Holland-Rijnland. Uitgangspunt van de activiteiten binnen de werkplaats is het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening. Goede samenwerking in de stad en in de wijk maakt het mogelijk het sociale domein (o.a. sociaal werkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (o.a. huisartspraktijken, thuiszorg, wijkverpleegkundigen) met elkaar te verbinden. 

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein is afgesproken dat jeugd- en gezinsvraagstukken in eerste instantie in het kader van het Kennisnetwerk en/of de Academische Werkplaats worden gepositioneerd. Bij vraagstukken die het bredere sociaal domein betreffen (denk aan transitie 18-/18+, samenhang met schuldenproblematiek) wordt samenwerking gezocht met de Werkplaats sociaal domein.  

Op de website is meer informatie te vinden over de Werkplaats Sociaal Domein regio Haaglanden en Holland-Rijnland.

Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Het lectoraat werkt binnen De Haagse Hogeschool samen met verschillende andere lectoraten in het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs). 

De wereld verstedelijkt snel. Tegelijkertijd verandert de verhouding tussen burgers en bestuur van de stad. Hoe gaan we om met diversiteit en ongelijkheid, zorgen we voor sociale mobiliteit, veiligheid, participatiekansen en voldoende huisvesting? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van governance die passen bij de transities waar de stad voor staat.

Benieuwd hoe het onderzoek er in de praktijk uit ziet? Meer informatie over het kenniscentrum is te vinden op de website.

Vaste samenwerkingspartners