logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Vakmanschap

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van professionaliteit in brede zin.

Ervaringsdeskundige professionals
Lopend

Ervaringsdeskundige professionals

Met dit onderzoek gaan TNO en de Haagse Hogeschool na of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Achtergrond Professionals die werken met volwassen of

Platform Jeugdhulpprofessionals
Lopend

Platform Jeugdhulpprofessionals

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan over hun professionele ruimte. Dat gesprek wordt gevoed door korte onlinepeilingen onder professionals in de jeugdhulp. Achtergr