logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Het lectoraat doet en begeleidt vanuit De Haagse Hogeschool praktijkgericht onderzoek, onderhoudt het professionele en academische netwerk, verwerft subsidies en levert een bijdrage aan het onderwijs van de faculteit Sociaal Werk en Educatie. Zie ook hier.

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de centrale uitgangspunten van de transformatie van de jeugdhulp en daarmee aan effectievere uitvoering hiervan. Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, maar werkt hier niet uitsluitend voor.

De onderzoeken van het lectoraat geven inzicht in

  • De inzet van preventie en het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen
  • Het bieden van passende zorg die uitgaat van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk
  • Het normaliseren en accepteren van kleine opvoed- en opgroeizorgen
  • Factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden, en de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • De optimale samenstelling van de lokale teams
  • Werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels

Voor een overzicht van de onderzoekagenda, zie hier

De bijdrage aan het onderwijs krijgt vorm in drie lijnen

  • inhoudelijke vernieuwing en verbetering van het curriculum
  • versterken van het onderzoekend vermogen van studenten
  • professionalisering van docenten.

Het lectoraat bestaat uit de volgende mensen

Dr. Cora Bartelink
Cora is senioronderzoeker bij het lectoraat en heeft Pedagogische wetenschappen (master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) gestudeerd. Binnen het lectoraat geeft ze leiding aan het actieonderzoek naar Beter Samenspel, dat gericht is op verbetering van de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen. Daarnaast ontwikkelt zij mede de minor “Zorgcoördinatie, ondersteuning van gezinnen met complexe problemen”.
- c.bartelink@hhs.nl
- LinkedIn

Drs. Tamara Bos
Tamara werkt aan de Haagse Hogeschool als docent Social Work-Jeugd en docent-onderzoeker bij het lectoraat. Zij is betrokken het onderzoek Ketenbreed leren en bij de leernetwerken rond diversiteitssensitieve jeugdhulp, rond normaliseren en rond samenwerken, samenleren. Tevens is zij vanuit de hogeschool innovatiefunctionaris van de Academische Werkplaats SAMEN.
- t.bos@hhs.nl
- LinkedIn

Cynthia Delfos-Rademaker
Cynthia is managementassistent van dit lectoraat. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met agendabeheer van de Lector en verzorgd waar nodig de administratieve ondersteuning.
- c.delfos-rademaker@hhs.nl

Dr. Rob Gilsing
Rob is lector Jeugdhulp in transformatie. Hij is van oorsprong politicoloog. Hij doet al lang onderzoek naar jeugdbeleid en jeugdzorg, van 1996 tot 2009 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2009 tot 2018 bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij promoveerde in 2005 op een meer bestuurskundig onderzoek naar de relatie tussen nationaal en lokaal jeugdbeleid. Op 15 mei 2019 hield hij zijn lectorale intreerede Normaal doen – en andere wonderwoorden van de transformatie jeugdhulp.
- r.j.h.gilsing@hhs.nl
- LinkedIn

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd
Mirjam is docent PABO, docent bij de minor voor studenten gericht op zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen en als docentonderzoeker van het lectoraat betrokken bij het onderzoek Rondom het kind. Zij is orthopedagoog en promoveert aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek is gericht op differentiatie in het basisonderwijs; welke rol speelt de dialoog met de leerling bij het nemen van differentiatiebeslissingen door de leerkracht om passend onderwijs te bieden?
- m.c.j.heemskerk-vandersprong@hhs.nl
- LinkedIn

Drs. Marije van der Hulst
Marije is onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Marije heeft een achtergrond in Pedagogische Wetenschappen en daarnaast twee onderzoeksmasters in Gedragswetenschappen en Klinische Epidemiologie. Binnen het lectoraat is Marije betrokken bij verschillende onderzoeken, waaronder de samenwerking rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, de Haagse Kansrijke Start en preventie in het jeugddomein.
- m.vanderhulst@hhs.nl
- Linkedin

Dr.ir. Cathelijne Mieloo
Cathelijne is senioronderzoeker bij het lectoraat. Zij is van oorsprong epidemioloog en gepromoveerd op een onderzoek naar vroegsignalering van psychosociale problemen bij kleuters. Zij doet sinds 2008 onderzoek naar jeugdbeleid en jeugdhulp. Binnen het lectoraat geeft ze leiding aan verschillende onderzoeken waaronder Ketenbreed Leren, Cliëntervaringsonderzoek, Jeugdhulp in de wijken en Rondom het kind. Daarnaast is ze betrokken bij het project Kwetsbaar Ouderschap.
- c.l.mieloo@hhs.nl
- LinkedIn

Dr. Wouter Reith
Wouter is in Maastricht opgeleid als SPH-er en Gezondheidswetenschapper (Geestelijke Gezondheidskunde) en in Utrecht gepromoveerd op een onderzoek bij ondertoezichtgestelde jongeren en gezinsvoogden. Wouter werkt sinds 2010 voor De Haagse Hogeschool voor de opleidingen SPH-deeltijd, Social Work en Hbo-Pedagogiek. Sinds 2019 is Wouter verbonden aan het lectoraat. Eerder nam hij deel in het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, waar hij onderzoek deed naar jongeren in de Schilderswijk en educatief partnerschap in het Mbo. Voordat Wouter bij De Haagse Hogeschool kwam werken was hij onderzoeker bij Stichting Jeugdformaat.
- w.j.m.reith@hhs.nl
- LinkedIn

Drs. Marion van de Sande
Marion is hogeschoolhoofddocent Sociaal Werk, opleiding deeltijd-duaal en als docentonderzoeker van het lectoraat betrokken bij het de onderzoeken Rondom het kind en Diversiteitssensitief werken en bij de minor voor studenten gericht op zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen.
- m.c.e.vandesande@hhs.nl
- LinkedIn

Dr. Anne Steenbakkers
Anne is onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij is orthopedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de behoeften van jeugdigen in de pleegzorg. Binnen het lectoraat voert zij verschillende onderzoeken uit, waaronder naar de samenwerking tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs, de aanpak huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, de Haagse Kansrijke Start en hulp bij scheiding.
- a.t.steenbakkers@hhs.nl
- LinkedIn

Drs. Mustafa Talib
Mustafa is afgestudeerd als stadspedagoog aan de Masteropleiding Urban Education aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is werkzaam als hogeschooldocent binnen de opleiding Social Work, uitstroomprofiel Jeugd. Binnen het lectoraat is hij betrokken bij het onderzoek naar diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp. Daarnaast is hij betrokken bij het project om de samenwerking en afstemming tussen de SWE-opleidingen en het lectoraat te versterken.
- m.talib@hhs.nl
- LinkedIn

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie