logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Het lectoraat doet en begeleidt vanuit De Haagse Hogeschool praktijkgericht onderzoek, onderhoudt het professionele en academische netwerk, verwerft subsidies en levert een bijdrage aan het onderwijs van de faculteit Sociaal Werk en Educatie. Zie ook hier.

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de centrale uitgangspunten van de transformatie van de jeugdhulp en daarmee aan effectievere uitvoering hiervan. Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, maar werkt hier niet uitsluitend voor.

De onderzoeken van het lectoraat geven inzicht in

  • De inzet van preventie en het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen
  • Het bieden van passende zorg die uitgaat van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk
  • Het normaliseren en accepteren van kleine opvoed- en opgroeizorgen
  • Factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden, en de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • De optimale samenstelling van de lokale teams
  • Werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels

Voor een overzicht van de onderzoekagenda, zie hier

De bijdrage aan het onderwijs krijgt vorm in drie lijnen

  • inhoudelijke vernieuwing en verbetering van het curriculum
  • versterken van het onderzoekend vermogen van studenten
  • professionalisering van docenten.

Het lectoraat bestaat uit de volgende mensen:

Barbera Voskuil, MSc.

Dr. Fenne van Doorn

Rosanne Gonçalves-Prins

Drs. Erica Joosse

Zeliha Erdal, MSc.

Dr. Cora Bartelink

Tamara Bos, MSc.

Cynthia Delfos-Rademaker

Dr. Rob Gilsing

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd

Drs. Marije van der Hulst

Dr. Wouter Reith

Drs. Marion van de Sande

Dr.ir. Suzanne Rutz

Dr. Anne Steenbakkers

Drs. Mustafa Talib

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie