logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

Visie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag
woensdag 21-12-2022

Visie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag

Op 7 november 2022 presenteerden Rob Gilsing en Tamara Bos de opbrengsten van het Leernetwerk Normaliseren, dat verbonden is aan de regionale werkplaats SAMEN. Zij betogen dat onze behoefte om vroegtijdig afwijkingen van gemiddelden op te sporen en k

Waardering voor inzet van persoonlijke ervaringen door professionals
woensdag 21-12-2022

Waardering voor inzet van persoonlijke ervaringen door professionals

Onderzoekers van TNO, Remy Vink en Ilona Wildeman, en De Haagse Hogeschool, Cora Bartelink, Rosita Paulo en Marieke van der Ploeg, hebben samen onderzoek gedaan naar de mogelijke inzet van persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld en kindermishand

BlogGezocht: probleemeigenaars!

Gezocht: probleemeigenaars!

Blog van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie, Bijna de helft van de jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te investeren in de relatie met hun cliënten. Een bijna even groot deel zegt niet genoeg

Nieuw onderzoekDe rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start
Lopend

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

Hoe kunnen kinderdagverblijven ouders van informatie voorzien die bijdraagt aan een Kansrijke Start voor Haagse kinderen (-negen maanden tot twee jaar)? Achtergrond Ieder kind verdient het om zijn of haar leven zo goed mogelijk te starten. De eerst

Nieuw onderzoekGezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school
Lopend

Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school

Op scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp gaan gezinsconsulenten aan de slag. Hun rol is om ouders, scholen en de wijk meer met elkaar te verbinden. Om zo gezamenlijk de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en gelijke kansen te creëren. In

PublicatieJeugdhulp: professionele ruimte onder druk

Jeugdhulp: professionele ruimte onder druk

Voor goede hulp aan kinderen en gezinnen is professionele ruimte essentieel. Professionals hebben deze ruimte onder meer nodig om een goede relatie op te bouwen met hun cliënten, benodigde hulp te kunnen bieden of te organiseren en te kunnen ref

TerugblikRaadsledenconferentie Haaglanden
woensdag 21-09-2022

Raadsledenconferentie Haaglanden

Op 12 september vormde de Innovation Playground van De Haagse Hogeschool de setting voor een conferentie voor gemeenteraadsleden, georganiseerd door het Programmabureau Jeugdhulp van de regio en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Lector Rob Gilsing

BlogWat als... de wondervraag in participatief actieonderzoek

Wat als... de wondervraag in participatief actieonderzoek

Blog Cora Bartelink, senior-onderzoeker Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, 16-09-2022. Stel dat er vannacht een wonder gebeurt en dat de aanpak van en samenwerking rond huiselijk geweld morgen helemaal verloopt zoals we beogen. Hoe zou dat er dan

PublicatieRapport De handen ineen!: samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Rapport De handen ineen!: samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Met trots presenteren wij het eindrapport en de opbrengsten van het onderzoek De handen ineen!, een participatief actieonderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Haa