logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in net minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

PublicatieJeugdhulp in de wijken

Jeugdhulp in de wijken

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemee

BlogUithuisplaatsing terugdringen?

Uithuisplaatsing terugdringen?

Beslis samen met ouders en jeugdigen om uithuisplaatsingen terug te dringen. Blog Cora Bartelink, senior-onderzoeker lectoraat Jeugdhulp in transformatie, 17-11-2020. Minder uithuisplaatsingen, dat was één van de doelen van de transiti

PublicatieComplexe scheidingen

Complexe scheidingen

Het proces van scheiden is een periode vol emoties en gebeurtenissen, die een grote impact heeft op het leven van kinderen. Het doel van het onderzoek naar complexe scheidingen was om meer inzicht te krijgen waar kansen liggen om (problematische) s

NieuwsFijnste herinneringen aan pleegzorg
maandag 18-01-2021

Fijnste herinneringen aan pleegzorg

Anne Steenbakkers heeft onderzoek gedaan naar de fijnste herinneringen die tieners en jongvolwassenen hebben aan het wonen in een pleeggezin. Dit heeft een prachtige verzameling van verhalen en ervaringen opgeleverd, die de mooie en bijzondere kanten

OnderzoekDiversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid van jeugdhulp in de regio Haaglanden voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond onv

NieuwsDe meerwaarde van de 10-punts veiligheidsschaal
maandag 18-01-2021

De meerwaarde van de 10-punts veiligheidsschaal

Cora Bartelink heeft meegeschreven aan een artikel over de meerwaarde van de veiligheidsschaal om de opbrengsten van jeugdbeschermingsmaatregelen te monitoren. In het onderzoek zijn 105 casussen onderzocht waarbij professionals op een schaal van 1 to

OnderzoekZorglogistiek
Lopend

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg. Achtergrond Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschi