logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

PublicatieWanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Is het wenselijk dat professionals die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt, hun ervaringen inzetten in het werken met cliënten met vergelijkbare problematiek? Cliënten en (aankomend) professionals denken hier positief o

RapportRapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Rapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Hoe doen jongeren het nadat zij de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verlaten en hoe hebben zij de begeleiding tijdens hun verblijf ervaren? Dit onderzocht het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie samen met tweedejaars studenten van

NieuwsVisie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag
woensdag 21-12-2022

Visie op normaliseren gepresenteerd op Voor de Jeugd Dag

Op 7 november 2022 presenteerden Rob Gilsing en Tamara Bos de opbrengsten van het Leernetwerk Normaliseren, dat verbonden is aan de regionale werkplaats SAMEN. Zij betogen dat onze behoefte om vroegtijdig afwijkingen van gemiddelden op te sporen en k

NieuwsWaardering voor inzet van persoonlijke ervaringen door professionals
woensdag 21-12-2022

Waardering voor inzet van persoonlijke ervaringen door professionals

Onderzoekers van TNO, Remy Vink en Ilona Wildeman, en De Haagse Hogeschool, Cora Bartelink, Rosita Paulo en Marieke van der Ploeg, hebben samen onderzoek gedaan naar de mogelijke inzet van persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld en kindermishand

Nieuw onderzoekStartende professionals

Startende professionals

Welke factoren dragen bij aan het behoud van startende Hbo-professionals binnen de jeugdhulp? Achtergrond De jeugdhulp sector heeft te maken met schaarste aan personeel. De sector kent absoluut en relatief gezien een groot verloop van personeel, on

BlogGezocht: probleemeigenaars!

Gezocht: probleemeigenaars!

Blog van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie, 19-10-2022. Bijna de helft van de jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te investeren in de relatie met hun cliënten. Een bijna even groot deel zegt

Nieuw onderzoekDe rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start
Lopend

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

Hoe kunnen kinderdagverblijven ouders van informatie voorzien die bijdraagt aan een Kansrijke Start voor Haagse kinderen (-negen maanden tot twee jaar)? Achtergrond Ieder kind verdient het om zijn of haar leven zo goed mogelijk te starten. De eerst