logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

BlogDe kracht van weerstand!

De kracht van weerstand!

Blog van Marion van de Sande, docent-onderzoeker Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie,19 mei 2022. ‘Ouders en jeugdigen aan het stuur’, ‘Het gezin centraal’, ‘Regie bij het gezin’, ‘Gezin aan zet’.&nbs

ToolkitToolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp is een urgent vraagstuk. Het bereiken van en maatwerk leveren aan jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond komt moeizaam tot stand. Deze jeugdigen en ouders maken significant minder gebruik van vrij

Nieuwe collegaNieuwe collega Suzanne Rutz gestart
woensdag 4-05-2022

Nieuwe collega Suzanne Rutz gestart

Op maandag 2 mei is onze nieuwe collega Suzanne Rutz begonnen als senior-onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in transformatie. Zij doet onder meer actieonderzoek naar prenatale huisbezoeken. Daarnaast is ze betrokken bij onderzoeken naar samenwer

Terugblik symposiumProfessionele moed in complexe huiselijk geweld casuïstiek
donderdag 31-03-2022

Professionele moed in complexe huiselijk geweld casuïstiek

Met trots kijken wij terug op het congres “Professionele moed in complexe huiselijk geweld casuïstiek”. Dit middagsymposium heeft op 19 april plaatsgevonden op De Haagse Hogeschool en kwam voort uit het onderzoek "De Handen Ineen", d

PublicatiePEO: Quickscan professionele ruimte, regels en eisen

PEO: Quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een belangrijk doel in de transformatie van de jeugdhulp is het bieden van meer ruimte voor professionals, zodat zij de juiste hulp kunnen geven. Met het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) monitoren we de ervaringen van jeugdhulpprofess

PublicatiePassende en snelle hulp aan gezinnen

Passende en snelle hulp aan gezinnen

Bij het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente Den Haag heeft een pilot plaatsgevonden met als doel om uiteindelijk te komen tot een verbeterde werkwijze waarmee gezinnen met opgroei- en opvoedvragen beter en sneller worden geholpen. De Haagse Hogesc

PublicatieProducten Leernetwerk Normaliseren

Producten Leernetwerk Normaliseren

Een blijvende verbinding tussen beleid en beroepspraktijk rond het normaliseren van opgroeien en opvoeden is in het belang van jeugdigen en gezinnen. Het Leernetwerk normaliseren (Werkplaats SAMEN) wil bijdragen aan die verbinding in de regio’s