logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leden kennisnetwerk

Het initiatief tot het kennisnetwerk kwam in 2016 van Jeugdformaat, Youz (toen nog De Jutters), Gemeente Den Haag, Gemeente Zoetermeer en De Haagse Hogeschool. Zij tekenden eind 2016 een ‘intentie tot participatie’. In 2018 sloot de gemeente Delft aan. In april 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de (toen) zes partijen getekend (zie foto).

In 2020 zijn ook Jeugdbescherming West en Ipse de Bruggen aangesloten. 

De drieledige samenwerking tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders en De Haagse Hogeschool brengt kennis en ervaring uit beleid, praktijk en onderzoek samen. Vertegenwoordigers van elk lid overleggen in een stuurgroep over de vorderingen met betrekking tot de doelstellingen van het kennisnetwerk. 

Het kennisnetwerk kent momenteel de volgende leden

De Haagse Hogeschool
Gemeente Den Haag
Gemeente Zoetermeer
Jeugdformaat
Youz
Gemeente Delft
JB West
Ipse de Bruggen

Partner De Haagse Hogeschool

Let’s change. You. Us. The world. Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse zet studenten in hun kracht om de wereld waarin zij leven te veranderen en te verbeteren. De docenten, partners en ruim 26.000 studenten van de Haagse zijn hier elke dag volop mee bezig. Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie neemt namens De Haagse Hogeschool plaats in het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Deze onderzoeksgroep rond het thema Jeugdhulp in transformatie bestaat uit lector Rob Gilsing en een team van (docent)onderzoekers. Binnen de faculteit Sociaal Werk en Educatie werkt het kennisnetwerk samen met alle opleidingen: Pedagogiek, Social Work (m.n. uitstroomprofiel Jeugd) en de PABO. Buiten de faculteit Sociaal Werk en Educatie wordt ook samenwerking gezocht met relevante opleidingen, bijvoorbeeld met de opleiding Bestuurskunde/overheidsmanagement of met de opleiding HBO Verpleegkunde. Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie maakt vanaf januari 2020 deel uit van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions, waaraan ook andere lectoraten van de hogeschool zijn verbonden. Thema’s waarop de verbinding plaats vindt, zijn interorganisationele samenwerking, governance en publiek leren.

De Haagse Hogeschool

Partner Gemeente Den Haag

Den Haag, de stad van vrede en recht, gelegen achter de duinen, is de op twee na grootste gemeente van Nederland. In totaal wonen er 539.040 mensen, waarvan 144.014 jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Den Haag is, net als alle andere gemeenten, sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering voor alle jeugdigen in Den Haag. De gemeente Den Haag wil dat de Haagse jeugd veilig, gezond en met plezier opgroeit, haar talenten ontwikkelt en meedoet in de stad. Iedere Hagenaar, jong of oud, kan de zorg of ondersteuning krijgen die hij nodig heeft. Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag, onderdeel van de gemeentelijke JMO-organisatie (Jeugd en maatschappelijke ondersteuning) verzorgt de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de gemeente Den Haag. Daarnaast biedt het CJG ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. In elk stadsdeel is er een locatie van het CJG. Het CJG kan verwijzen naar meer dan 100 aanbieders voor specialistische jeugdhulp, waarvoor wordt samengewerkt met de gemeenten die de regio Haaglanden vormen.

Gemeente Den Haag

Partner Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer, gelegen in het prachtige groene hart, telt 125.288 inwoners, waarvan 28.510 in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Daarmee bekleden zij de 21e plek van de grootste gemeenten van Nederland. Zoetermeer is, net als alle andere gemeenten, sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering voor alle jeugdigen in Zoetermeer. Het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH) van de gemeente Zoetermeer voert verschillende functies uit met betrekking tot jeugdhulp. Ze bieden consultatie en advies voor de overige toegangspartners en andere professionals, verwijzen naar specialistische jeugdhulp en voeren regie wanneer de situatie binnen het gezin op verschillende levensgebieden aandacht vraagt. Team jeugd- en gezinshulp kan verwijzen naar meer dan 100 aanbieders voor jeugdhulp, die gezamenlijk met de gemeenten in de regio Haaglanden zijn ingekocht. Daarmee is de continuïteit van zorg gegarandeerd. Naast team jeugd- en gezinshulp kunnen ook de huisarts, het schoolmaatschappelijk werk, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist zoals een kinderarts verwijzen.

Gemeente Zoetermeer

Partner Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Bijna 1.000 gepassioneerde professionals werken samen aan de ondersteuning van11.000 kinderen, jongeren en hun ouders die er op eigen kracht even niet uitkomen. Ons doel: toekomstkansen voor kinderen, jongeren en hun gezin vergroten. Voor elk kind of jongere zoeken we een oplossing die past bij zijn of haar specifieke hulpvraag. Dit doen we bij het gezin thuis, op school, in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of op een van onze eigen locaties. Wij gaan uit van de eigen kracht van het kind en het gezin en maken gebruik van het persoonlijke netwerk van het kind, de jongeren en/of het gezin. Ook als kinderen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, bieden wij hulp. Met onze 1.100 pleeggezinnen, 36 gezinshuisouders en 20 groepsvoorzieningen bieden we altijd een passende oplossing. Bovendien biedt Jeugdformaat op meer dan 30 locaties onderdak en begeleiding aan meer dan 200 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's).

Jeugdformaat

Partner Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen, jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke beperking. Op 370 zorglocaties bieden ruim 5500 medewerkers bijna 5700 cliënten zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers en andere zorgorganisaties. Voor kinderen en jongeren, én hun ouders biedt Ipse de Bruggen een groot aantal mogelijkheden voor (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding. Loopt het thuis of op school niet lekker, of wil iemand zelfstandig wonen? Dan helpt Ipse de Bruggen op een manier die het beste past bij de zorgvraag. Op school, bij iemand thuis of tijdelijk bij ons. Met een training of begeleiding, in onze behandelcentra Jeugd of in een Kinderdienstencentrum. Onze missie is: zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.

Ipse de Bruggen

Partner Youz

Youz biedt specialistische behandelingen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen, pubers en (jong)volwassenen met psychische en psychiatrische stoornissen. Ieder kind is anders. Daarom krijgt iedereen die bij Youz komt een behandeling op maat. Onderzoek en behandeling vinden vrijwel altijd plaats in nauwe samenwerking en overleg met de ouders. Iedereen die belangrijk is voor het succes van de behandeling, betrekken we erbij mits daarvoor toestemming gegeven is. Youz biedt individuele behandelingen, groepsbehandelingen, dagbehandeling voor baby’s en kleine kinderen tot 6 jaar, online hulp, cursussen voor ouders en crisishulp. De behandelingen zijn onder andere gericht op ADHD, angsten, trauma, verslaving en vroege psychose. In het jaar 2018 behandelde Youz (voorheen Lucertis, De Jutters en Youz, verslavingszorg) 30.000 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Youz

Partner Gemeente Delft

Delft, de stad van de Delftsblauwe aardewerken en Johannes Vermeer, telt 103.163 inwoners. Daarmee staat Delft op plek 30 van de grootste gemeenten van Nederland. In totaal wonen er 33.294 jeugdigen in de leeftijd 0 tot 25 jaar. Delft is, net als alle andere gemeenten, sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering voor alle jeugdigen in Delft. Wie in Delft jeugdhulp of ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij Delft Support. Delft Support werkt in opdracht van de gemeente en bestaat in januari 2020 twee jaar. Anders dan in veel andere gemeenten zitten de professionals van Delft Support bij elkaar in het stadskantoor. Dus niet in wijkteams verspreid over de stad, omdat zij direct de medewerker met de juiste kennis willen inzetten. Delft support kan verwijzen naar meer dan 100 aanbieders voor jeugdhulp, die gezamenlijk met de gemeenten in de regio Haaglanden zijn ingekocht. Daarmee is de continuïteit van zorg gegarandeerd. Naast Delft Support kunnen ook de huisarts, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist zoals een kinderarts verwijzen.

Gemeente Delft

Partner JB West

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken.

JB West