logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Over ons

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en De Haagse Hogeschool streven naar steeds verdere verbetering van  de jeugdhulp. In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden bundelen zij hun expertise en middelen om kennis te vergaren die daaraan bijdraagt. Het kennisnetwerk kent de volgende doelstellingen: 

1. Praktijkgericht onderzoek naar omstandigheden die stimulerend zijn voor de opvoeding van kinderen in gezinnen, buurten en scholen.
2. Praktijkgericht onderzoek ter onderbouwing van de jeugdhulp en monitoring van de transformatie in de regio Haaglanden.
3. Met onderzoek bijdragen aan kwalitatief goede zorg die de eigen kracht van het individu en gezinnen bevordert, waarbij de hulp aansluit bij de vraag van verzorgers en jeugdigen; licht als het kan, zwaar als het moet; vrijwillig als het kan, dwingend als het moet; gericht op samenwerking en verbinding.
4. Verspreiden en implementeren van kennis en onderzoeksresultaten samen met zorgpartijen en ervaringsdeskundigen in de regio.
5. Kennis beschikbaar stellen aan onderwijsprogramma’s in het MBO-, HBO- en universitair onderwijs in de regio.

De drieledige samenwerking tussen gemeenten, jeugdhulporganisaties en De Haagse Hogeschool maakt het mogelijk praktijkgerichte onderzoeksvragen te beantwoorden en de kennis opgedaan uit het onderzoek zowel rechtstreeks in de praktijk terug te laten vloeien als via het doorontwikkelen van het onderwijs aan de toekomstige professionals.  

Leden kennisnetwerk

Het initiatief tot het kennisnetwerk kwam in 2016 van Jeugdformaat, Youz (toen nog De Jutters), Gemeente Den Haag, Gemeente Zoetermeer en De Haagse Hogeschool. Zij tekenden eind 2016 een ‘intentie tot participatie’. In 2018 sloot de gemee

Missie en visie

Het kennisnetwerk verbindt de Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in Haaglanden met een missie: ‘leren innoveren’. Het versterken van ‘leren innoveren’ in de lokale en regionale praktijk draagt bij aan het cont

Vaste samenwerkingspartners

Werkplaats SAMEN Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, en daarmee indirect het kennisnetwerk, participeert actief in de Werkplaats SAMEN. Dit is een kennis- en innovatienetwerk in de jeugdhulpregio’s Haaglanden, Holland Rijnland, en Midde

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Het lectoraat doet en begeleidt vanuit De Haagse Hogeschool praktijkgericht onderzoek, onderhoudt het professionele en academische netwerk, verwerft subsidies en levert een bijdrage aan het onderwijs van de faculteit Sociaal Werk en Educatie. Zie ook

Vacatures

Werken bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden betekent met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de transformatie van het jeugd(hulp)stelsel in de regio. Er zijn op dit moment geen vacatures.