logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Nieuws

Lees hier onze laatste nieuwsberichten

Cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2021
dinsdag 28-09-2021

Cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2021

Na het cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp in Leidschendam-Voorburg van 2020 starten we komend schooljaar (2021-2020) met het tweede cliëntervaringsonderzoek in Leidschendam-Voorburg. Studenten van de opleiding Social Work zullen ouders en j

Den Haag Draait Door #9
donderdag 23-09-2021

Den Haag Draait Door #9

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) e

Regionale transformatie conferentie
maandag 13-09-2021

Regionale transformatie conferentie

Er is een nieuwe datum voor de regionale conferentie De toekomst is nu!, namelijk op vrijdag 8 april 2022. Helaas kon de conferentie op 26 november 2021 niet doorgaan. Gelukkig zijn alle voorbereidingen niet voor niets geweest en zullen alle betrokke

Inspirerend webinar over ervaringsdeskundigheid
woensdag 7-07-2021

Inspirerend webinar over ervaringsdeskundigheid

De transformatieprogramma's Jeugd zijn in volle gang. Zo ook in Haaglanden. Samenwerken met opvoeders en jongeren en inzet van ervaringskennis zijn daarbij cruciaal. In samenspraak met de projectleiders van het Transformatiefonds organiseert JSO

Blijf op de hoogte
dinsdag 22-06-2021

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van ons praktijkgerichte onderzoek? En de eerste van je collega’s zijn die onze publicaties heeft gelezen? Meld je dan aan voor onze nieuwsmeldingen. Op onze website hebben we nu de optie om je in te schrijven voor

Lectoraat presenteert zich aan opleidingen SWE
maandag 14-06-2021

Lectoraat presenteert zich aan opleidingen SWE

Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie bestaat inmiddels drie jaar. In die drie jaar is een stevige samenwerking opgebouwd met de buitenwereld (gemeenten, jeugdhulporganisaties en -professionals). Ook binnen de hogeschool komt de samenwerking steed

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’
woensdag 9-06-2021

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’

Mooi nieuws! Werkplaatsen jeugd lanceerden deze week samen met ZonMw het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw. Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden participeert actief in de werkpl

Gezocht: enthousiaste meedenkers voor het platform jeugdhulpprofessionals
maandag 7-06-2021

Gezocht: enthousiaste meedenkers voor het platform jeugdhulpprofessionals

Wat zijn de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden rond het thema Ruimte voor de professional? De afgelopen tijd hebben we samen met professionals vastgesteld dat er draagvlak is voor het (door)ontwikkelen van een Platform Jeugd

Tussentijdse bevindingen diversiteitsensitieve jeugdhulp
maandag 3-05-2021

Tussentijdse bevindingen diversiteitsensitieve jeugdhulp

In samenwerking met het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS, Verwey-Jonker) is het onderzoek Diversiteitsensitieve jeugdhulp opgezet. In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in concrete mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren en

Kenniscentrum GUTs’ onderzoekslunch Jeugdhulp in de wijken
woensdag 28-04-2021

Kenniscentrum GUTs’ onderzoekslunch Jeugdhulp in de wijken

10 mei 2021 van 12.00u-13.30u Kenniscentrum GUTs’ onderzoekslunch Dit maal vanuit het lectoraat, Jeugdhulp in Transformatie Sprekers: Cathelijne Mieloo, Wouter Reith en Rob Gilsing   Factoren als armoede en echtscheiding vergroten de

'Ervaringsdeskundige professionals' van start
donderdag 18-03-2021

'Ervaringsdeskundige professionals' van start

TNO Child Health en de Haagse Hogeschool (lectoraat Jeugdhulp in Transformatie) starten binnenkort een zeer interessant onderzoek naar de benutting van ervaringskennis over huiselijk geweld en kindermishandeling onder professionals. Met dit onderzoek

Richtlijn 'Samen beslissen' herzien
maandag 1-02-2021

Richtlijn 'Samen beslissen' herzien

De richtlijn Samen beslissen over passende hulp is geactualiseerd. Vanwege de centrale aandacht voor gedeelde besluitvorming is de richtlijn een basis voor de andere richtlijnen. Er is een belangrijke aanvulling op de richtlijn gedaan door aandacht

Fijnste herinneringen aan pleegzorg
maandag 18-01-2021

Fijnste herinneringen aan pleegzorg

Anne Steenbakkers heeft onderzoek gedaan naar de fijnste herinneringen die tieners en jongvolwassenen hebben aan het wonen in een pleeggezin. Dit heeft een prachtige verzameling van verhalen en ervaringen opgeleverd, die de mooie en bijzondere kanten

De meerwaarde van de 10-punts veiligheidsschaal
maandag 18-01-2021

De meerwaarde van de 10-punts veiligheidsschaal

Cora Bartelink heeft meegeschreven aan een artikel over de meerwaarde van de veiligheidsschaal om de opbrengsten van jeugdbeschermingsmaatregelen te monitoren. In het onderzoek zijn 105 casussen onderzocht waarbij professionals op een schaal van 1 to

Manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ bindt maatschappelijke partners
donderdag 3-12-2020

Manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ bindt maatschappelijke partners

Vandaag, op 3 december 2020, hebben vele bij de Delftse jeugd betrokken partijen het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ ondertekend. Het is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkw

Leernetwerk Normaliseren: update november 2020
woensdag 18-11-2020

Leernetwerk Normaliseren: update november 2020

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realis

Rapportage Quickscan ervaringen professionals met coronacrisis
woensdag 18-11-2020

Rapportage Quickscan ervaringen professionals met coronacrisis

Afgelopen voorjaar hebben ruim 280 jeugdhulpprofessionals uit de regio Haaglanden hun ervaringen in het coronatijdperk gedeeld door het invullen van een korte vragenlijst. Deze is uitgezet bij de organisaties die bij het Kennisnetwerk

Terugkijken: Workshop Delftse visie op jeugd(preventie)beleid
maandag 16-11-2020

Terugkijken: Workshop Delftse visie op jeugd(preventie)beleid

Tijdens de digitale ‘Voor de Jeugd Dag’ op 2 november 2020 hebben Rob Gilsing en Stijn van Sommeren het verhaal vertelt van de Delftse visie op jeugd(preventie) beleid en de weg hier naartoe. In hun workshop hebben zij de werkwijze in en

Leernetwerk Normaliseren is officieel van start gegaan!
maandag 19-10-2020

Leernetwerk Normaliseren is officieel van start gegaan!

Op 16 September zijn de deelnemers van leernetwerk Normaliseren online opnieuw bijeen gekomen. SAMEN streven zij naar een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en het gebruik ervan bij maatschappelijke vraagstukken over

Magazine Werkplaats SAMEN
maandag 19-10-2020

Magazine Werkplaats SAMEN

Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd, dat staat centraal in het magazine van de werkplaats SAMEN. 4 jaar Werkplaats SAMEN, wat is het snel gegaan! Samen met jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en le

Leernetwerk Normaliseren zoekt leden
maandag 7-09-2020

Leernetwerk Normaliseren zoekt leden

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Hiertoe zullen jeugdigen en ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen werken aan het normaliseren van ‘problemen&rsq

Minor Zorgcoördinatie gestart
maandag 7-09-2020

Minor Zorgcoördinatie gestart

Op 31 augustus, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, hebben faculteitsdirecteur Marjolein Moonen en lector Rob Gilsing de digitale aftrap verricht van de minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen. De minor is mede ontwikkeld

Gestart: Onderzoek “De handen ineen”
woensdag 15-07-2020

Gestart: Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Een integrale aanpak voor huishoudens waar de proble

Nieuw boek besluitvorming in jeugdhulp en jeugdbescherming
maandag 13-07-2020

Nieuw boek besluitvorming in jeugdhulp en jeugdbescherming

In augustus verschijnt een nieuw boek met de laatste inzichten over besluitvorming in de jeugdhulp en jeugdbescherming: “Decision-making and judgment in child welfare and protection: Theory, research, and practice”. Dit boek combineert in

Volgende stap in opbouw Leernetwerk Normaliseren
maandag 15-06-2020

Volgende stap in opbouw Leernetwerk Normaliseren

Op 10 juni j.l. is de online voorbereiding voortgezet van het leernetwerk Normaliseren (zie hier). Met de deelnemers is gesproken over de wijze van inrichting van het leernetwerk Normaliseren. Bovendien zijn de belangrijkste thema’s - voor dit

Quickscan ervaringen professionals met coronacrisis
maandag 15-06-2020

Quickscan ervaringen professionals met coronacrisis

Afgelopen weken hebben zo’n 270 jeugdhulpprofessionals uit de regio Haaglanden hun ervaringen in het coronatijdperk gedeeld door het invullen van een korte vragenlijst. Deze is uitgezet bij de organisaties die bij het Kennisnetwerk Jeugd H

Diversiteitsensitieve jeugdhulp online gestart
maandag 15-06-2020

Diversiteitsensitieve jeugdhulp online gestart

Voor het project Diversiteitsenstieve jeugdhulp zijn op 10 juni j.l. in een onlinebijeenkomst gestart met de voorbereiding van twee leernetwerken Toegang en Maatwerk. Met die leernetwerken willen we een impuls geven aan (het bereik van) jeugdhulp voo

Leernetwerk Normaliseren in voorbereiding met poll
maandag 1-06-2020

Leernetwerk Normaliseren in voorbereiding met poll

In de voorbereidende fase van het oprichten van het LNW Normaliseren, dat samen met het LNW Integraal Werken en het LNW Kwetsbare gezinnen het project vormt SAMEN VERDER: leren en implementeren, wordt gebruik gemaakt van een digitale omgeving. Als je

Cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg
woensdag 1-04-2020

Cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg

Na de eerste pilot van het cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Haaglanden in 2019 starten we komend schooljaar (2020-2021) met het cliëntervaringsonderzoek in Leidschendam-Voorburg. Studenten van de opleiding Social Work zullen ouders en jon

Gestart: Project 'Rondom het kind'
maandag 2-03-2020

Gestart: Project 'Rondom het kind'

Het project ‘Rondom het kind’ is een actiegericht onderzoek naar de aansluiting tussen basisonderwijs en jeugdhulp. Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen met zowel ondersteuning in het onderwijs als

Twee nieuwe leden Kennisnetwerk
woensdag 1-01-2020

Twee nieuwe leden Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden startte met vijf deelnemers. In 2018 sloot de gemeente Delft zich aan. Wij zijn heel blij met de toetreding per januari 2020 van twee nieuwe leden: JB West en Ipse de Bruggen. We zien dit als een relevante, nuttige