logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Lectoraat presenteert zich aan opleidingen SWE

Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie bestaat inmiddels drie jaar. In die drie jaar is een stevige samenwerking opgebouwd met de buitenwereld (gemeenten, jeugdhulporganisaties en -professionals). Ook binnen de hogeschool komt de samenwerking steeds meer van de grond: docent-onderzoekers die een actieve rol vervullen, onderzoeken waarbij tweedejaarsstudenten zijn betrokken en de ontwikkeling van een faculteitsbrede minor. Toch bestaat het gevoel dat er in de samenwerking met het onderwijs nog veel valt te winnen. Om het daar samen met docenten over te hebben, werd in april voor het eerst een lectoraatsmiddag voor medewerkers van de faculteit Sociaal Werk & Educatie georganiseerd. In totaal namen 27 docenten van Social work, Pedagogiek en Pabo deel aan deze middag.

Marjolein Moonen, Faculteitsdirecteur SWE, opende de middag door het belang van een goede wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek, tussen opleidingen/faculteiten en lectoraten/kenniscentra, en tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk te benadrukken. Lectoraten kunnen bijdragen aan het versterken van de curricula en aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van studenten. Ook kunnen zij bijdragen aan verdere professionalisering van docenten, onder meer door inzet van docenten als docent-onderzoeker. Andersom kan praktijkgericht onderzoek versterkt worden door de verbinding met het onderwijs.

Na de opening presenteerde lector Rob Gilsing het lectoraat Jeugdhulp in transformatie, en de bijzondere relatie met het werkveld, vormgegeven in het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Er werd stilgestaan bij het type onderzoek, bij belangrijke onderzoeksthema’s en bij wat er tot nu toe is gedaan om de wisselwerking met het onderwijs te versterken.

Na de presentatie van Rob Gilsing konden de deelnemers kiezen voor een deelsessie waarin zij geïnformeerd werden over een specifiek onderzoek van het lectoraat: Cora Bartelink over het onderzoek naar samenwerking in het Haagse veiligheidshuis en Mustafa Talib en Tamara Bos over leernetwerken diversiteitssensitief werken in de jeugdhulp.

De middag werd afgesloten door een interactieve sessie waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over mogelijkheden om de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek te versterken. Er bleek ruime interesse te bestaan in samenwerking met lectoraten vanuit de opleidingen. Minors bieden ruimte om specifieke inhoudelijke kennis vanuit lectoraten in het onderwijs te brengen. De participatie van studenten in onderzoeken van het lectoraat, zoals op kleine schaal gebeurd, is in de ogen van docenten interessant om verder te exploreren. Vanuit de Pabo was er een concrete vraag voor inbreng vanuit het lectoraat in lessen rond passend onderwijs. De zoektocht naar het betrekken van lectoraten in het afstuderen is gaande. Al met al kijken het lectoraat en het onderwijs terug op een geslaagde middag die zeker opvolging gaat krijgen.