logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren

Helpt het aanbod van buurthuis ’Ons Pandje’ jongeren om zich te ontwikkelen en competenter te voelen?

Achtergrond

Den Haag kent relatief veel gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Stichting MEION (Mens In Ontwikkeling) is een welzijnsorganisatie die zich in de gemeente Den Haag richt op het geven van optimale kansen aan jongeren. Zij pakken sociale, financiële, lichamelijke en psychische belemmeringen aan zodat jongeren ruimte ervaren om zich te concentreren op school en hun toekomst. Dit doen zij met verschillende initiatieven, zoals straatcoaches, ambulant jongerenwerk en activiteiten die plaatsvinden in twee buurthuizen. 

Stichting MEION wil weten in welke mate hun aanbod bijdraagt aan de kansen en ontwikkeling van jongeren, met een specifieke focus op degenen die deelnemen aan de activiteiten in buurthuis ‘Ons Pandje’. Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd, van huiswerkbegeleiding tot cursussen tekenen, koken en fotograferen. Daarnaast is het buurthuis een ontmoetingsplekplek waar jongeren hun vrije tijd kunnen doorbrengen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe het aanbod van het buurthuis ‘Ons Pandje’ bijdraagt aan het vergroten van de competentiebeleving van jongeren. Hierbij staan drie deelvragen centraal:

  1. Van welk aanbod van stichting MEION maken de jongeren gebruik?
  2. Hoe tevreden zijn jongeren over dit aanbod?
  3. Welke bijdrage heeft het aanbod van stichting MEION aan het vergroten van de competentiebeleving van jongeren?

Met deze kennis kan stichting MEION het aanbod waar nodig aanpassen en jongeren nog beter begeleiden naar een goede toekomst.

Methoden

Het onderzoek wordt uitgevoerd door tweedejaarsstudenten pedagogiek. Zij interviewen jongeren die in het buurthuis komen en vragen hen wat zij in het buurthuis aan activiteiten doen en hoe tevreden ze hierover zijn. Daarnaast vragen de studenten specifiek naar de verschillende competenties van jongeren (bijv. omgaan met ouders, onderwijs en werk) en hoe het buurthuis hier een bijdrage aan levert.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting MEION.

Opbrengsten

Het onderzoek levert inzichten op over de meerwaarde van het aanbod van het buurthuis ‘Ons Pandje’. Op basis daarvan stellen wij een aantal aanbevelingen op waarmee stichting MEION hun aanbod kan verbeteren.

Stand van zaken

Het onderzoek is opgestart en de studenten zijn interviews aan het houden en uitwerken.

Looptijd

November 2023 – juni 2024

Neem voor meer informatie contact op met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl.