logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Interprofessionele samenwerking

Deze onderzoeken richten zich op versterking van de samenwerking tussen organisaties en/of professionals van verschillende organisaties en verschillende domeinen.

Pro Grotius
Lopend

Pro Grotius

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. De vraag die zij hebben is: hoe kan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het (preventieve) jeugdhulp domein verbeterd worden om de ondersteu

Integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken
Lopend

Integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken

Welke veranderingen in de integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken leiden tot een verbetering van hulp aan kwetsbare ouders? Achtergrond De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Niet alle pasgeb

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Lopend

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

De regio Haaglanden heeft een proeftuin in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hiermee werkt de regio aan blijvende veiligheid voor kinderen en ouders. Zij vraagt zich daarbij af of zij het juiste doet en hoe zij het mogeli

Monitoring en evaluatie Haags toekomstperspectief Jeugd
Lopend

Monitoring en evaluatie Haags toekomstperspectief Jeugd

Achtergrond Den Haag organiseert per 1 januari 2024 de jeugdhulp anders. In plaats van met meer dan honderd verschillende jeugdhulpaanbieders, werkt de gemeente nog met twee consortia samen: Kracht en RondomJou. Elk consortium biedt alle vormen van

Rondom het kind
Lopend

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen? Achtergrond Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in h

Volwassen GGZ in de jeugdhulp
Afgerond

Volwassen GGZ in de jeugdhulp

Wat is de meerwaarde van het inzetten van hulp vanuit de volwassen GGZ bij jeugdhulptrajecten? Achtergrond Individuele problematiek van ouders verkleint de kans op positieve uitkomsten van gezinsgerichte jeugdhulp. In de regio Haaglanden werden daa

Ketenbreed leren
Afgerond

Ketenbreed leren

Welke factoren maken dat een jeugdige in jeugdhulp met verblijf terecht komt en ambulante hulpverlening belemmerd wordt?  Achtergrond Het ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ van jeugdigen is een van de lijnen waarop landelijk wordt inzet

Beter samenspel
Afgerond

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen. Achtergrond De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde inst

Onderzoek “De handen ineen”
Afgerond

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Achtergrond Sommige gezinnen hebben te maken met er

Zorglogistiek
Afgerond

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg. Achtergrond Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschi