logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Preventie en normaliseren

Deze onderzoeken richten zich op versterking van preventie en van het gewone opvoeden en opgroeien, van normaliseren en demedicaliseren.

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken
Lopend

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken

Welke factoren kunnen verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten verklaren, anders dan populatiekenmerken? Achtergrond Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een model gemaakt dat jeugdhulpgebruik verklaard op basis van popula

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien
Lopend

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien

Welke effecten hebben verschillende vormen van preventie op het opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland? Achtergrond De transformatie van het jeugdstelsel is ingezet om de hulp bij opvoeden en opgroeien doeltreffender en doelmatiger te make

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren
Lopend

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Achtergrond Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vorme

Kenniscentrum Kind en Scheiding
Afgerond

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Wat is de toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding? Achtergrond Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is opgericht om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals nog beter te ondersteunen bij een scheiding doormiddel van het bean

Haagse Kansrijke Start
Afgerond

Haagse Kansrijke Start

Welke ondersteuningsbehoeften hebben aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met betrekking tot het ouderschap? Achtergrond Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. &ldquo

Literatuuronderzoek scheiding
Afgerond

Literatuuronderzoek scheiding

Wat is er bekend over beschermings- en risicofactoren bij een scheiding en welke belangrijke keerpunten zijn er? Achtergrond Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie is gevraagd door Garage2020 om een literatuuronderzoek te doen naar factoren die d

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft
Afgerond

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien? Achtergrond De tekorten in het sociaal domein nopen tot het terugdringen van het jeugdhulpgebruik. Belangrijk is