logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Alliantie cliënt-professional

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van de positie van cliënten en het versterken van de alliantie tussen cliënten en professionals.

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat
Lopend

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat

In dit onderzoek staan de ervaringen en competentiebeleving centraal van jongeren die onlangs jeugdhulp met verblijf hebben afgesloten. Achtergrond Jaarlijks ontvangen ruim 18.000 kinderen residentiële jeugdhulp. Kinderen of jongeren verblijve

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek
Lopend

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

Het doel is om de ervaringen van cliënten met het lokale team in de gemeenten van de regio Haaglanden in beeld te brengen. Met deze kennis kan de hulpverlening en het beleid verbeterd worden. Achtergrond Gemeenten zijn in het kader van de Jeug

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin
Lopend

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin

Dit onderzoek evalueert of de Pilot Integrale Toegang bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) het gewenste effect heeft. Het doel is om met een nieuwe werkwijze inwoners beter en sneller te helpen. Achtergrond Om de Haagse inwoner met een hulpvraag ce

Diversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond minder dan gemiddeld gebruik maken van de jeugdhulp in de regio H