logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2020

Voor goede en effectieve hulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang. De Jeugdwet verplicht gemeenten daarom om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In de jeugdhulpregio Haaglanden hebben gemeenten en zorgaanbieders besloten dit gezamenlijk aan te pakken, vanuit de wens om regionaal sturingsinformatie over jeugdhulp, waaronder cijfers over het gebruik van jeugdhulp en cliëntervaringsonderzoek, te verzamelen.

In 2016 deed de regio Haaglanden kwantitatief onderzoek naar de cliëntervaring van jongeren en ouders in de gespecialiseerde jeugdzorg. Conform de landelijke adviezen hebben de H10-gemeenten besloten een verdiepend kwalitatief onderzoek uit te voeren. Op basis van de resultaten van het kwantitatieve CEO en de daarbij behorende duidingssessies, hebben de H10-gemeenten twee vraagstukken geselecteerd waarop zij het kwalitatieve onderzoek willen richten, namelijk:

1. De samenwerking tussen de verschillende betrokken jeugdhulpprofessionals.

2. De mate waarin de hulp aansluit op de hulpvraag.

Uit een verkenning met de gemeenten bleek dat er geen geschikte data voorhanden waren om dit verdiepende onderzoek uit te voeren zonder een nieuw onderzoek op te zetten. Daarom hebben het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie aan De Haagse Hogeschool (HHs) en de regio Haaglanden in 2019 een kwalitatief CEO voor de regio uitgevoerd in samenwerking met studenten. In 2020 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd in samenwerking met studenten pedagogiek. Dit heeft geresulteerd in voorliggend onderzoek.

aside image

Auteurs 
Cathelijne Mieloo
Wouter Reith
Rob Gilsing

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, De Haagse Hogeschool
In samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en studenten Pedagogiek van de HHs.

CEO Haaglanden 2020 (pdf)2022