logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Complexe scheidingen

Het proces van scheiden is een periode vol emoties en gebeurtenissen, die een grote impact heeft op het leven van kinderen. Het doel van het onderzoek naar complexe scheidingen was om meer inzicht te krijgen waar kansen liggen om (problematische) scheiding te voorkomen en mogelijkheden tot interveniëren te ontdekken. Zowel de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke scheiding en de periode na de scheiding zijn hierin meegenomen, evenals belangrijke keerpunten in deze periodes.

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie heeft aan dit onderzoek bijgedragen door het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar factoren die de kans op een (problematische) scheiding kunnen verminderen of juist versterken. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn het uitgangspunt geweest voor verdiepende interviews met verschillende experts en ervaringsdeskundige ouders en jeugdigen, uitgevoerd door Garage2020.

In dit eindrapport worden de verkregen inzichten en aanbevelingen van dit onderzoek samenvat en gevisualiseerd in klantreizen en persona's. Voor iedere fase van het scheidingsproces worden de belangrijkste risico’s, beschermende factoren en kansen voor interventies in kaart gebracht. Naast de verschillende fasen zijn er ook individuele factoren en situationele factoren die gedurende gehele proces invloed hebben op de ervaren stress en emoties.

aside image

Auteurs

Garage2020
Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool
 

In opdracht van de Gemeente Den Haag

Eindrapport complexe scheidingen (pdf)2021