logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden

Cultuursensitief werken: veel organisaties worstelen nog met de vraag hoe zij dit op een duurzame manier door kunnen voeren. Zo ook bij de jeugdhulp in regio Haaglanden. Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden deed samen met Kennisplatform Integratie & Samenleving een verkennend onderzoek naar wat er nodig is om cultuursensitief werken duurzaam te verankeren in jeugdhulp organisaties. Daarbij keken we ook naar de rol die de Haagse Hogeschool, en dan vooral de opleidingen Sociaal Werk en Pedagogiek, hierin kan spelen. Is er een samenwerking mogelijk tussen de hogeschool en jeugdhulp om de jeugdhulp cultuursensitiever te maken?

aside image

Auteurs
Dr. M. van Rooijen, Kennisplatform Integratie & Samenleving
Drs. H. Bellaart, Kennisplatform Integratie & Samenleving
T. Bos MSc, De Haagsche Hogeschool
M. Talib MA, De Haagsche Hogeschool


Met medewerking van: Dr. R. Gilsing en Drs. M. van de Sande van De Haagsche Hogeschool. 

Publicatie cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden (pdf)2020