logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

De meerwaarde van de 10-punts veiligheidsschaal

Cora Bartelink heeft meegeschreven aan een artikel over de meerwaarde van de veiligheidsschaal om de opbrengsten van jeugdbeschermingsmaatregelen te monitoren. In het onderzoek zijn 105 casussen onderzocht waarbij professionals op een schaal van 1 tot 10 de veiligheid in gezinnen hebben ingeschat bij de start en afronding van een ondertoezichtstelling.

Het onderzoek laat zien dat de veiligheidsschaal van waarde kan zijn bij outcome monitoring. De resultaten geven een indicatie voor de mate van verbetering die optreedt gedurende de ondertoezichtstelling. Daarbij zijn trends zichtbaar die erop duiden dat in sommige groepen minder verbetering optreedt dan in andere. Zo laat het onderzoek zien dat een ondertoezichtstelling minder positief resultaat oplevert voor kinderen jonger dan vier jaar en voor kinderen in gezinnen met veel sociaal-economische problemen. Dit kan erop duiden dat de manier van begeleiden niet goed aansluit bij de behoeften van deze kinderen en gezinnen, wat een reden kan zijn om de werkwijze aan te passen.

Via deze link kunt u het gehele artikel lezen.