logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

De praktische vertaalslag van onderzoek: De “praat erover” kaarten bij scheiding

Blog door Wendy van Vliet, accountmanager van het Kenniscentrum Kind en Scheiding 

Op de Dag van de Scheiding 2021, presenteerde Anne Steenbakkers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden de uitkomsten van het onderzoeksrapport naar de Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding volgens ouders en professionals. Wij vonden het belangrijk om dit onderzoek te laten doen omdat het aantal bezoekers van het Kenniscentrum Kind en Scheiding in korte tijd was gestegen, maar dit niets zegt over de tevredenheid en de meerwaarde. Naast de mooie rapportcijfers van een 8 door ouders en een 8,6 door professionals zijn er in het rapport ook een aantal aanbevelingen opgenomen om activiteiten verder te ontwikkelen. Deze aanbevelingen waren zeer welkom omdat dit helpt in het blijvend aangesloten blijven op de doelgroep. 

Met de aanbevelingen zijn wij met het team aan de slag gegaan. Eén van de aanbevelingen was het versterken van de communicatie door onder andere de toegankelijkheid op de website te verbeteren en het delen van ervaringsverhalen.  

Als Kenniscentrum Kind en Scheiding zijn wij ‘de spin in het web in scheidingsland’. Dat ouders gaan scheiden hoeven we niet per se te voorkomen. Door het geven van de juiste informatie en advies kunnen wel de complexe scheidingen voorkomen worden. Scheiden gebeurt in alle lagen van de bevolking. Om de scheidende gezinnen zo goed mogelijk te bereiken en te kunnen informeren, hebben wij naar aanleiding van de aanbeveling de volgende ontwikkelingen in onze communicatie aangepakt: 

  • De website Kenniscentrumkindenscheiding.nl kan worden voorgelezen en in het Engels worden vertaald.
  • Bij de nieuwsberichten op de website delen wij geregeld ervaringsverhalen van ouders en ook van professionals en zijn we gestart met het maken van een korte film over het aanbod gezinsvertegenwoordiger.
  • Een sprekende campagne voor het netwerk om gescheiden gezinnen #Welkerolpakjij gelanceerd tijdens de Dag van de Scheiding in 2022.
  • Posters met afbeeldingen waarop ons aanbod staat, met afbeelding, tekst en QR-code. 

Een ontwikkeling waar ik het meest trots op ben zijn de “Praat erover” kaarten. “Praat erover” is een beeldenbieb met 60 afbeeldingen van woorden passend bij het thema relaties en scheiden. Samen met ons team hebben we gekeken welke woorden er veel worden gebruikt in een scheidingssituatie en die ondersteund kunnen worden met beelden. Beelden ter ondersteuning van de soms moeilijke woorden. Beelden voor mensen die meer in beeld denken. De beeldenbieb is goed te gebruiken in allerlei situaties, maar met name voor lvb-gezinnen, anderstaligen en kinderen. 

Professionals zijn vrij om de beelden te gebruiken zoals zij denken dat helpend is in de gesprekken die worden gevoerd. 

Enkele voorbeelden en ideeën zijn: 

  • De beelden neerleggen bij de woorden die je vertelt. Het beeld versterkt je uitleg.
  • Een combinatie maken van verschillende beelden om zo uitleg te geven: bijvoorbeeld omgangsregeling en rechtbank of loyaliteit en co-ouderschap.
  • Een beeld pakken en aan de cliënt vragen hoe hij/zij dit beeld ziet. Wat betekent dit voor hem/haar?
  • Een cliënt (ouder of kind) vragen welke beelden hem/haar het meest aanspreken (positief of negatief) en doorpraten over waarom. 

Tijdens twee bijeenkomsten met professionals hebben wij een mini-onderzoekje gedaan. We hebben de helft van de groep een woord laten zien en de andere helft een beeld. Wat opviel, was dat de woorden minder positieve associaties opriepen dan het beeld. Een samengesteld gezin werd bijvoorbeeld door de professionals die het woord zagen benoemd als ‘ingewikkeld, complex, veel geregel’ en door degenen die het beeld zagen benoemd als ‘gezelligheid, groot gezin, samen’. 

De Praat erover kaarten zijn als set tegen inkoopprijs aan te schaffen of gratis te downloaden via de site. Inmiddels hebben ruim 500 professionals de Praat erover kaarten gedownload! De beeldenbieb is een gezamenlijke uitgave van het Kenniscentrum Kind en Scheiding & de Gemeente Delft en de tekeningen zijn gemaakt door Teken je boodschap. 

 

Met deze ontwikkelingen zijn wij nog niet klaar. Het verbeteren van communicatie en verwachtingen blijft onze aandacht vragen. Dit jaar gaan wij aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe verbeterde website waarin de Praat erover kaarten geïntegreerd zullen worden. Het onderzoek door het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden heeft ervoor gezorgd dat wij als Kenniscentrum Kind en Scheiding een nieuwe ontwikkeling door konden maken met als belangrijkste doel goed aan te sluiten bij de bezoekers. 

Geef een reactie