logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

De waarde en uitdagingen van gezinshuizen - Argos

In een artikel van Argos op 7 november 2023, getiteld 'Als je een gezinshuis start, ga je eigenlijk in een soort glazen huis wonen,' belicht onze onderzoeker Suzanne Rutz de opvallende aspecten en uitdagingen van gezinshuizen - een relatief nieuwe vorm van kleinschalige opvang voor uithuisgeplaatste kinderen.

Betrokkenen

Het artikel in Argos biedt een diepgaand inzicht in het gezinshuis van Femke en Edwin, waar ze samen met hun drie biologische kinderen en vier gezinshuiskinderen wonen. De vier zijn broer en zussen van elkaar, de oudste is negen, de jongste bijna twee. Suzanne werkte bij de Inspectie Gezondheidszorg toen de gezinshuizen vanaf 2015 een vlucht namen.

Gezinshuizen

Een gezinshuis biedt uithuisgeplaatste kinderen de kans om in een zo thuis mogelijke omgeving op te groeien. Niet gek dus dat deze vorm van opvang als een van de beste alternatieven voor grootschalige instellingen de aandacht trekt. Echter, zo vertelt Suzanne in het artikel, brengt deze vorm ook zijn eigen complexe uitdagingen met zich mee.

Professionele zorg in een gewoon huis

Het artikel beschrijft hoe een gezinshuis professionele zorg biedt in een normale huishoudelijke omgeving, met permanente gezinshuisouders die deze kinderen helpen opgroeien in een zo normaal mogelijke omgeving. Suzanne benadrukt het belang van deze benadering, waarbij kinderen naar school gaan en hun vrije tijd kunnen besteden aan activiteiten zoals sport.

Nieuwe vorm van toezicht

Een ander aspect dat in het artikel wordt benadrukt, is de uitdaging van toezicht houden op gezinshuizen. Suzanne deelt inzichten over hoe het toezicht is geëvolueerd en waarom het cruciaal is om gezinshuizen transparant en open te houden. Dit omvat dat allerlei partijen die met het gezinshuis te maken hebben, een soort van toezicht uitvoeren en aan de bel trekt als het in het gezinshuis niet goed gaat.

Reflectie is belangrijk

In het artikel wordt ook gewezen op het intensieve proces dat gezinshuisouders moeten doorlopen om een gezinshuis te starten. Het vereist reflectie, groei en een diepgaande evaluatie van de persoonlijke geschiedenis en vaardigheden.

Lokale variaties

De aanpak en financiering van gezinshuizen verschillen per gemeente. Het is dan ook belangrijk om te kijken naar hoe gemeenten de kwaliteit van deze huizen waarborgen en of er voldoende onafhankelijke hulpverleners bij betrokken zijn.

Neem kinderen serieus

Ook wijst Suzanne op de noodzaak om de stem van kinderen in gezinshuizen serieus te nemen en ervoor te zorgen dat ze zich veilig genoeg voelen om hun gedachten en gevoelens te uiten.

Belangrijk voor de jeugdhulp

Het Argos-artikel belicht met behulp van Suzanne op de belangrijke rol die gezinshuizen spelen in de jeugdhulp en onderstreept de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het roept op tot een diepgaandere evaluatie van de kwaliteit en toezicht op gezinshuizen en benadrukt het belang van het betrekken van kinderen bij de besluitvorming.

Lees het volledige artikel

Het volledige artikel met Suzanne, inclusief het bezoek aan het gezinshuis van Femke en Edwin, is te lezen op de website van VPRO - Argos