logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Dr. Anne Steenbakkers

Anne is onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit, waaronder naar de samenwerking tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs, de aanpak huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, de Haagse Kansrijke Start en hulp bij scheiding. Anne is orthopedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de behoeften van jeugdigen in de pleegzorg.