logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat

In dit onderzoek staan de ervaringen en competentiebeleving centraal van jongeren die onlangs jeugdhulp met verblijf hebben afgesloten.

Achtergrond

Jaarlijks ontvangen ruim 18.000 kinderen residentiële jeugdhulp. Kinderen of jongeren verblijven dan (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving, onder meer in leefgroepen en behandelgroepen. Hun verblijf heeft tot doel zorg en bescherming te bieden en hen voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving en, indien mogelijk, naar hun gezin. Jeugdformaat biedt in de regio Haaglanden residentiële jeugdhulp aan en noemen deze hulp ‘Hulp met verblijf in een logeerhuis’. Hier kunt u meer lezen over de verschillende soorten logeerhuizen van Jeugdformaat.

Jeugdformaat wil graag weten hoe het met de jongeren gaat na het verlaten van deze hulp. Kunnen deze jongeren/jongvolwassenen zich redden in de maatschappij? Hoe competent vinden zij zichzelf? Wat is de bijdrage van de residentiële hulp aan hoe het nu met hen gaat?

Doel

Het doel is om in kaart te brengen wat de competentiebeleving is van jongeren na hulp met verblijf bij Jeugdformaat? Hierbij staan twee deelvragen centraal:

  1. Hoe kijken jongeren naar hun eigen competentie op dit moment?
  2. Wat is de bijdrage van de hulp met verblijf (+ eventuele nazorg) aan deze competentiebeleving van jongeren?

Met deze kennis kan Jeugdformaat de ondersteuning van jongeren tijdens en na afloop van hun verblijf in een logeerhuis verbeteren en deze jongeren de beste kans geven om gelukkig, veilig en gezond op te groeien.

Methoden

In dit onderzoek worden interviews gehouden met jongeren die in de periode juni 2019 tot juni 2021 één van de logeerhuizen / 16+ voorzieningen van Jeugdformaat hebben verlaten. Deze interviews worden gehouden door studenten Social Work in het kader van het vak HBO-skills II. In de interviews wordt aan jongeren gevraagd hoe tevreden zij zijn over verschillende leefgebieden en hun competenties. Ook wordt gevraagd wat de jongeren hebben gehad aan de hulp van Jeugdformaat.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugdformaat.

Opbrengsten

De opbrengsten worden juni 2022 verwacht.

Stand van zaken

De studenten hebben in totaal 17 jongeren geinterviewd. Op dit moment worden deze interviews geanalyseerd om tot een overkoepelend beeld te komen.

Looptijd

September 2021 – juni 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl