logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Gestart: Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

Een integrale aanpak voor huishoudens waar de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling zeer complex is, is noodzakelijk. Huishoudens krijgen vaak met veel verschillende professionals te maken, zowel uit de zorgketen als de strafketen. Afzonderlijke betrokkenheid van deze professionals leidt tot weinig resultaat door de verwevenheid van de problemen waar huishoudens mee kampen.

In het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden wordt al jaren door een brede groep organisaties samengewerkt, ten einde deze huishoudens verder te helpen. Zij zoeken naar manieren om deze samenwerking te optimaliseren en effectief vorm te geven. In dit onderzoek willen we onderzoeken hoe de partners van het Veiligheidshuis de samenwerking tussen de zorg- en strafketen het beste kunnen organiseren, zich daarbij baserend op de visie van risicogestuurde zorg. In interviews met sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen verkennen we de huidige manier van samenwerken en mogelijke succesfactoren en knelpunten daarin. Door middel van een dossieranalyse verkrijgen we ook inzicht in de doelgroep waar het Veiligheidshuis mee te maken krijgt. Op basis van deze verkennende interviews en dossieranalyse gaat een ontwikkelgroep, samengesteld uit de tien kernpartners, aan de slag om samen de samenwerking te optimaliseren. Hiermee verzamelen zij inzichten in werkzame factoren in de samenwerking.

Het onderzoek levert een handreiking op voor effectieve en efficiënte samenwerking, regie en integrale behandeling van complexe huiselijk geweld-casuïstiek. Dit zou moeten bijdragen aan het duurzaam stoppen van complexe huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit onderzoek wordt gefinancierd met subsidie van ZonMw en start per 1 september 2020.

Meer informatie over het onderzoek kunt u hier vinden en voor vragen kunt u terecht bij Cora Bartelink, c.bartelink@hhs.nl.