logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Goede start ouder en kind

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap?

Achtergrond

Buurtcentrum De Mussen heeft vanuit het FNO Zorg voor Kansen een 10 jarige subsidie ontvangen voor het programma Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk (SKGS). Binnen het deelprogramma ‘Goede Start Ouder en Kind’ wil De Mussen een aanbod ontwikkelen, gericht op gezinnen met jonge kinderen (0-4 jaar) in kwetsbare situaties. Om het aanbod vorm te geven heeft de Mussen het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool gevraagd om de behoeften van ouders van jonge kinderen met betrekking tot ondersteuning/hulp en activiteiten in kaar te brengen. De resultaten uit het onderzoek vormen een belangrijke tussenstap om uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen aanbod te komen voor gezinnen met jonge kinderen (tussen de 0 en 4 jaar) in kwetsbare situaties in de Schilderswijk. 

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de behoeften bij ouders van jonge gezinnen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar is) aan ondersteuning/hulp en activiteiten. Omdat de verkregen inzichten uiteindelijk moeten leiden tot een meer passend aanbod in de wijk is een nevendoel om ook in kaart te brengen wat op dit moment het professionele aanbod is in de wijk. 

Methoden

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een Wereldcafé, waarbij 51 moeders met diverse achtergronden aan verschillende gesprekstafels deelnamen. Daarnaast is een digitale enquête uitgezet onder professionals, deze is door veertien professionals van verschillende organisaties ingevuld. Bovendien vond een ontmoeting plaats tussen ouders en professionals, waarbij de resultaten van het Wereldcafé en de enquête werden gepresenteerd en aan gemengde gesprekstafels werden besproken. Bij deze bijeenkomst waren 35 ouders en circa 19 professionals aanwezig. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk

Opbrengsten

Ouders met jonge kinderen zien graag een breder activiteitenaanbod voor moeders, met een focus op aanbod voor moeders van 0-2 jarigen. Dat aanbod zou gericht moeten zijn op ontmoeting, ontwikkeling van de kinderen en samenspelen.

Zowel professionals als moeders benadrukken het gebrek aan overzicht en toegankelijke informatie over beschikbare voorzieningen en diensten in de wijk, wat resulteert in een tekort aan laagdrempelige ondersteuning. Belangrijke wensen en suggesties die naar voren komen, omvatten de behoefte aan contact en uitwisseling tussen moeders, laagdrempelige ondersteuning bij opvoedingsvragen, een meertalig ondersteuningsaanbod en praktische hulp zoals oppas en opvang.

Buurthuis de Mussen is direct aan de slag gegaan met de onderzoeksresultaten om zodoende een passend aanbod te realiseren dat aansluit op de wensen en behoeften van gezinnen met jonge kinderen in de Schilderswijk. 

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is afgerond. De rapportage is in oktober 2023 openbaar gemaakt. 

Looptijd

Het onderzoek is in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Barbera Voskuil: b.voskuil@hhs.nl.