logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Jaarverslag 2023: Een jaar van innovatie en impact

We kijken terug op een productief jaar vol innovatieve doorbraken en waardevolle samenwerkingen. In 2023 hebben we maar liefst 13 succesvolle onderzoeken afgerond, die een significante bijdrage leveren aan de jeugdhulp en het onderwijslandschap. 

Het jaar werd gekenmerkt door een intensieve kennisdeling met diverse stakeholders, waaronder praktijkprofessionals, beleidsmakers, docenten, en studenten. Met meer dan 50 presentaties en drie georganiseerde symposia werden de resultaten van deze onderzoeken breed onder de aandacht gebracht. De fraai vormgegeven rapporten, inclusief overzichtelijke factsheets, maakten de bevindingen toegankelijk en relevant voor de praktijk. 

Ook online groeide het bereik van het Kennisnetwerk met een verdubbeling van het aantal LinkedIn-volgers. Deze groeiende interesse getuigt van de toenemende impact en relevantie van onze activiteiten binnen Haaglanden en daarbuiten. 

Lector Rob Gilsing uit zijn trots: "Het is inspirerend om te zien hoe ons werk niet alleen academici en beleidsmakers bereikt, maar ook direct bijdraagt aan het welzijn van kwetsbare kinderen en gezinnen." 

Ook dit jaar zetten we ons in voor een continue verbetering van de jeugdhulp door middel van innovatief onderzoek en praktijkgerichte oplossingen. Voor meer informatie over wat we vorig jaar hebben gedaan, raadpleeg het jaarverslag 2023.