logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Wat is de toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding?

Achtergrond

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is opgericht om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals nog beter te ondersteunen bij een scheiding doormiddel van het beantwoorden van vragen en het verwijzen naar trainingsaanbod. Het kenniscentrum heeft het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie gevraagd onderzoek te doen naar hun toegevoegde waarde. 

Doel

Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen wat de toegevoegde waard is van het Kenniscentrum Kind en Scheiding en hoe zij groepen kunnen bereiken die nu nog niet bereikt worden. 

Methoden

Middels een korte digitale vragenlijst hebben wij in kaart gebracht hoe ouders en professionals het contact met het kenniscentrum ervaren en welke nieuwe inzichten zij hebben verkregen. Daarnaast zijn door studenten interviews gehouden met professionals van organisaties van waaruit verwezen wordt naar het kenniscentrum en van organisaties waarnaar het kenniscentrum ouders verwijst.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Opbrengsten

Uit het onderzoek blijkt dat ouders en professionals erg tevreden zijn over de ondersteuning en diensten van het kenniscentrum. Zij zien het kenniscentrum als ‘wegwijzer’ voor alles wat met scheiding te maken heeft.

Uit de ervaringen van ouders en professionals komen daarnaast enkele verbeterpunten naar voren, namelijk het bereiken van meer kinderen, ouders en hun netwerk, het (helpen) verbreden van het ondersteuningsaanbod in de regio, en het geven van extra aandacht aan het informeren van ouders en kinderen over het aanbod waarnaar zij verwezen worden.

Het gehele rapport kunt u hier lezen of rechtsboven downloaden.

Huidige stand van zaken

Dit onderzoek is afgerond. Op 10 september, de dag van de scheiding, is het onderzoeksrapport overhandigd aan het Kenniscentrum tijdens het door hen georganiseerde Inspiratiecafé Scheiding.

Looptijd

2020 – 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl