logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kennisnetwerk goes international met onderzoek De Handen ineen!

Onderzoeker Cora Bartelink geeft 21 juni een presentatie bij DARE in Zwitserland over ons onderzoek "De handen ineen!" Dit onderzoek richtte zich op het verbeteren van de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. 

DARE staat voor Decisions, Assessment, Risk and Evidence in Social Work, en het is een internationaal symposium dat professionals uit de sociale sector bij elkaar brengt. Dit jaar is het van donderdag 20 juni tot vrijdag 21 juni 2024 aan de Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Campus Toni-Areal. 

Heel mooi dat Cora onze bevindingen mag delen met een wereldwijd publiek van onderzoekers, managers, opvoeders, beleidsmakers en beoefenaars binnen het sociale domein. Ze deelt de door ons ontwikkelde Leidraad Gezamenlijke Analyse en Planvorming, een hulpmiddel voor multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze leidraad biedt structuur aan het overleg en bevordert een gezamenlijke analyse van situaties en planvorming. Het flexibele karakter van de leidraad maakt het mogelijk om naar behoefte te worden ingezet en aangepast, waardoor het altijd maatwerk blijft. 

Met deze presentatie bij DARE wordt een kans benut om ons onderzoek te laten zien en om deel te nemen aan een belangrijk internationaal gesprek over het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Naar de leidraad 

Naar het onderzoek