logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Bij de Jaarconferentie van Werkplaats SAMEN

Het afgelopen jaar nam het Leernetwerk Normaliseren met trots deel aan de jaarlijkse Werkplaats SAMEN Jaarconferentie op 12 december 2023. Als vertegenwoordigers waren we niet alleen aanwezig, maar organiseerden we ook een boeiende workshop om de voortgang van ons werk te delen en bij te dragen aan de lerende beweging in de zorg voor jeugd. Daarnaast stonden we als Kennisnetwerk ook op de kennismarkt die SAMEN organiseerde tijdens de conferentie.

In onze workshop namen we – Barbera Voskuil, Tamara Bos, Sandra Schenk en Ryan Meijer - deelnemers mee in het normaliseren in hbo-onderwijs, praktijk en beleid. De drie hoofdresultaten van ons leernetwerk, gericht op het verspreiden van de visie op normaliseren, het creëren van verbinding op verschillende niveaus en het presenteren van inspirerende praktijkvoorbeelden, werden enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Leerlessen uit de workshop

De workshop bood een diepgaand inzicht in de uitdagingen en successen van normaliseren in diverse jeugdzorgcontexten. Van het versterken van het gewone leven in wijken tot het bevorderen van gelijkwaardige samenwerking en het verminderen van stigma rond mentaal welzijn. Deelnemers verlieten de sessie met nieuwe perspectieven en handvatten.

Kennismarkt

Maar dat was niet alles! Naast onze workshop waren we ook vertegenwoordigd op de kennismarkt. Als Anne Steenbakkers deelde namens Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden onze expertise ontmoette verschillende geïnteresseerden. Onze stand was een knooppunt van informatie over de nieuwste ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden in onze regio.

Dit alles maakte de Jaarconferentie niet alleen een plek van kennisdeling, maar ook een gelegenheid om te verbinden, te inspireren en samen te groeien in de zorg voor jeugd. Lees alles over de Jaarconferentie op de website van SAMEN.

Over Werkplaats SAMEN

Werkplaats SAMEN blijft een dynamische hub voor praktijkprofessionals, ouders, jongeren, docenten, lectoren, gemeenteambtenaren en onderzoekers in de zorg voor jeugd. Wij zijn verheugd om actief deel uit te maken van deze gemeenschap en samen te werken aan het gezond opgroeien en participeren van de jeugd in onze regio's Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland.

Met dank aan alle deelnemers, partners en geïnteresseerden die hebben bijgedragen aan het succes van deze bijzondere dag!