logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leernetwerk Normaliseren zoekt leden

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Hiertoe zullen jeugdigen en ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen werken aan het normaliseren van ‘problemen’ in opvoeden en opgroeien. In het leernetwerk wordt bestaande kennis uit theorie en praktijk uitgewisseld en toegepast, waarmee nieuwe kennis, best practices en opleidingsmodules gecreëerd en gedeeld worden.

Het leernetwerk Normaliseren beoogd de volgende opbrengsten:

  1. Werken met drie agenda’s: best practices (veranderagenda); opleiding (opleidingsagenda) en praktijk projecten (ontwikkel- /kennisagenda). 
  2. Implementeren bestaande kennis en ontwikkelen nieuwe kennis (kennisproducten).
  3. Delen geleerde lessen op het gebied van ontwikkelen, implementeren, evalueren, opleiden en samenwerken.

Leden gezocht

Voor dit leernetwerk zoeken wij nog leden: ouders, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten kunnen aansluiten. De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland op 16 september en 11 november.

Interesse? Voor meer informatie kunt u dit filmpje of de website van het Leernetwerk bekijken. Ook kunt u contact opnemen met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl