logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ bindt maatschappelijke partners

Vandaag, op 3 december 2020, hebben vele bij de Delftse jeugd betrokken partijen het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ ondertekend. Het is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien in Delft. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van ouders en jeugdigen.

Het manifest is een nieuwe, richtinggevende visie op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners verbinden zich in dit manifest aan de elf  uitgangspunten. Bovendien zeggen zij toe om in de praktijk ruimte te bieden om te kunnen werken volgens deze uitgangspunten. Immers, het zijn uiteindelijk de professionals op de werkvloer die ermee aan de slag moeten gaan. Zoals het in het manifest staat: “Wij gaan doen wat hiervoor nodig is, altijd vanuit de belangen van jeugdigen. Wij doen dat met lef en creëren en pakken de ruimte daarvoor. Wij houden elkaar scherp.”

Het traject waarin het manifest tot stand is gekomen is uitgevoerd door het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs), in het bijzonder het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. De onderzoekers interviewden meer dan 50 sleutelpersonen. Ook hadden zij een sessie met de gemeenteraad. Daarna gingen zij in vijf focusgroepen in op een aantal specifieke issues, waaraan nog eens zo’n 30 tot 35 sleutelpersonen deelnamen. De onderzoekers schreven een concept van het manifest. Dit concept werd besproken met de gemeente en met bestuurders van de betrokken maatschappelijke partners, waarna zij de definitieve tekst van het manifest schreven.

Lector Jeugdhulp in Transformatie Rob Gilsing spreekt van een heel bijzonder en mooi traject. ‘Omdat alle sleutelspelers in Delft een grote betrokkenheid toonden in het hele traject. En omdat alle relevante maatschappelijke partners in Delft het manifest ondertekenen. Dat legt een hele stevige basis voor de gezamenlijke Delftse opgave rond het duurzaam inrichten van de ondersteuning van opvoeden en opgroeien.’ Gilsing stelt dat het manifest een belangrijk resultaat is, maar benadrukt dat de waarde van het traject ernaartoe niet onderschat mag worden.

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ is hier te lezen.