logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Nieuw boek besluitvorming in jeugdhulp en jeugdbescherming

In augustus verschijnt een nieuw boek met de laatste inzichten over besluitvorming in de jeugdhulp en jeugdbescherming: “Decision-making and judgment in child welfare and protection: Theory, research, and practice”. Dit boek combineert inzichten uit sociaal werk, psychologie en economie om tot best practices voor de praktijk te komen. Het geeft inzicht in gedrag van beslissers dat invloed heeft op de kwaliteit van besluitvorming, maar ook in een breed spectrum van jeugdhulpsystemen in de wereld en de manier waarop die systemen de besluitvorming beïnvloeden.

Cora Bartelink, senior onderzoekster bij het lectoraat, droeg aan dit boek bij met inzichten vanuit haar proefschrift “Dilemmas in child protection”. Zij onderzocht hoe instrumenten en hulpmiddelen professionals kunnen ondersteunen in het besluitvormingsproces. Zij constateert dat hulpmiddelen weliswaar bijdragen aan het verbreden van de blik van professionals, maar dat professionals desondanks verschillende beslissingen nemen. In aanvulling daarop bleek dat factoren bij de professional zelf (attitude, eerdere ervaringen) beslissingen beïnvloeden. Bartelink bediscussieert hoe kritisch denken, teambesluitvorming, gedeelde besluitvorming met ouders en jeugdigen, en systematische feedback mogelijk de kwaliteit van besluitvorming kunnen optimaliseren.