logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwachten wonderen van op de werkvloer ambigue begrippen, zoals preventie en integrale ondersteuning. Zijn centrale stelling: 

“Aan de wonderwoorden van de transformatie kunnen we in de praktijk slechts betekenis  en  gevolg  geven  als  we  op  de  werkvloer  van  het  opvoeden  en  opgroeien  de  interprofessionele  dialoog  over  die  wonderwoorden  tot  het nieuwe normaal maken.”

In deze rede licht hij deze stelling toe en loopt deze wonderwoorden achtereenvolgens met u langs. Waar staan we in de realisatie van deze transformatiedoelen? Wat zijn de dilemma’s en knelpunten bij de realisatie ervan? Vervolgens schets hij de plannen met het lectoraat voor de komende jaren, nadrukkelijk in verbinding met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Tot slot gaat hij natuurlijk ook in op de wijze waarop het lectoraat een stevige bijdrage wil leveren aan de opleidingen aan deze hogeschool, in het bijzonder de opleidingen van de Faculteit Sociaal werk & Educatie: Social work, Pedagogiek en de Pabo.

aside image

Auteur
Rob Gilsing
Intreerede lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Intreerede lectoraat (pdf)2019
ISBN 9789073077980