logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Opbrengsten leernetwerk Diversiteitsensitieve jeugdhulp gepresenteerd

Op 9 november 2021 vond een online sessie plaats waaraan meer dan 120 enthousiaste professionals en managers deelnamen. Deze sessie is georganiseerd door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) samen met het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. In deze sessie stonden de tools centraal die ontwikkeld zijn in de leernetwerken Toegang en Maatwerk opgezet door het lectoraat Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. 

De aftrap van de bijeenkomst is gedaan door Hans Bellaart van KIS en tevens senioronderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. In zijn introductie vertelde hij dat er eigenlijk al veel kennis is over diversiteitsensitief werken, maar die kennis niet overal wordt toegepast. De laatste jaren zijn er steeds meer organisaties gekomen die jeugdhulp specifiek voor gezinnen met een migratieachtergrond aanbieden. Mede omdat de generieke jeugdhulp moeite heeft om deze cliënten goed te bereiken en ondersteunen als dat nodig is als er veel wantrouwen is en taal- en cultuurverschillen zijn.

Input vanuit leernetwerken

Na de inleiding van Hans Bellaart, volgden workshops waarin kennis, ervaringen en opbrengsten van de leernetwerken Toegang en Maatwerk centraal stonden. De inleiders van de workshops waren deelnemer in een van de leernetwerken en ze stonden aan de basis van de ontwikkeling van de tools. Professionals die deelgenomen hebben aan de workshops, waren enthousiast over de tools. Ze willen graag deze tools inzetten om gezinnen met een migratieachtergrond beter te bereiken en te bedienen. Een workshop ging specifiek over de bijdrage van studenten en hoger onderwijs aan leernetwerken. Deze workshop werd verzorgd door Mustafa Talib en Tamara Bos, docent-onderzoekers bij het lectoraat Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool.

De kennis en de ervaringen die zijn opgedaan in de leernetwerken, worden beschreven in een handreiking, waarin ook de ontwikkelde tools zijn opgenomen. Deze tools zijn bedoeld om jeugd- en gezinsprofessionals (& hun organisaties) praktische handvatten te bieden voor het diversiteitsensitief samenwerken met jeugdigen en gezinnen. Deze handreiking komt eind van dit jaar beschikbaar op de website van KIS en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.

Wilt u de presentatie terugkijken? Dat kan hier.