logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Ouders en jongeren tevreden over jeugdhulp DelftSupport

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp. In het voorjaar van 2022 heeft het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool met medewerking van tweedejaarsstudenten Pedagogiek cliënten van DelftSupport die in 2021 jeugdhulp hebben ontvangen geïnterviewd. Hoewel het kleine aantal interviews niet representatief is voor alle gezinnen en jongeren die hulp hebben ontvangen, zijn deze wel waardevol. Achter elke ervaring zit een verhaal, een gezin, een kind of jongere met een hulpvraag. 

Een kwetsbaar proces

De ouders zijn over de hulp van DelftSupport meer te spreken dan over gehele hulpaanbod waar vaak ook andere organisaties bij betrokken waren. Wanneer meerdere organisaties bij de hulp betrokken zijn, wordt het al snel een kwetsbaar proces. Onderlinge afstemming tussen ketenpartners, wachtlijsten, personeelsverloop en daarbij steeds het gezin goed meenemen spelen hierbij een belangrijke rol. Wanneer bij afstemming tussen organisaties het gezin niet genoeg wordt meegenomen, ontstaat het gevaar dat het gezin ervaart dat er van alles achter hun rug om gebeurt en voelen ze zich niet gehoord en buiten spel gezet. Desondanks geven de ouders waarmee gesproken is aan dat zij voldoende inspraak ervaren bij de opgestelde hulpverleningsdoelen en dat de hulp aansluit bij hun hulpvraag.

Een client zei hierover:
“Kijk op alle vlakken in het leven liep ik vast: lichamelijk, geestelijk, met mijn inkomsten, met mijn kinderen. Daar is echt alles gehoor aan gegeven en met alles ben ik op de rit geholpen… …zonder hun had ik het niet gered.”

De goede intenties, het menselijk contact van de professionals en de resultaten van de hulp worden op prijs gesteld door de ouders. Dat gezinnen de hulp van DelftSupport goed waarderen is volgens de teamleden van deze organisatie mooi, maar tegelijk maakt DelftSupport ook deel uit van de hulpverleningsketen. Een lagere waardering voor de gehele keten straalt op den duur ook af op DelftSupport. 

Een client zegt hierover:
“De hulpverleners weten wel van elkaar en geven aan wat er moet gebeuren. Zij houden alleen geen rekening met de situatie en hoe wij ons hierbij voelen. Er wordt te makkelijk over nagedacht… ….Eerst had ik eigenlijk zelf de regie over alles en nu is het lastig, want nu bepalen zij alles wat er gedaan wordt.”

Op basis van de interviews en de reflectie door het team adviseren we om te investeren in een betere samenwerking met de ketenpartners. Verlies daarbij vooral het gezin niet uit het oog en laat waar mogelijk de regie bij het gezin.

aside image

Auteurs:
Wouter Reith
Mustafa Talib
Rob Gilsing

In samenwerking met de gemeente Delft en DelftSupport

Rapport Clientervaringsonderzoek Delft 2021 (pdf)2023