logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Passende en liefdevolle zorg voor ieder kind: verandering in de Haagse jeugdhulp

Blog van Hilbert Bredemeijer, Wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport en Dienstverlening in Den Haag, 27 februari 2024.

Eind vorig jaar vond er in de Remise in Den Haag een bijzondere bijeenkomst plaats. Professionals die werkzaam zijn binnen de jeugdhulp kwamen tijdens een symposium bij elkaar om te praten over de veranderingen die in het nieuwe jaar in de Haagse jeugdhulp zouden plaatsvinden. Geweldig om zoveel professionals te spreken over hun werk en wat de hervorming voor hun betekent.

Een aardverschuiving in de jeugdhulp, maar ook noodzakelijk. Door marktwerking en perverse prikkels heeft er namelijk een wildgroei plaatsgevonden van aanbieders, waarbij het verlenen van zorg een verdienmodel is geworden. Het is helemaal uit de hand gelopen. Lange wachtlijsten, veel professionals op één gezin en een stijgende vraag naar heel specialistische hulp. En de jongeren met ernstige klachten, die echt onze hulp nodig hebben, waren de dupe.

Landelijk bestaat al lang de wens om de knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken, maar jongeren die echt hulp nodig hebben, kunnen daar niet op wachten. Daarom heeft de gemeente Den Haag een stap naar voren gezet en de organisatie van de jeugdhulp gewijzigd. We hebben de marktwerking eruit gehaald en zijn van bijna 190 hulpaanbieders naar twee samenwerkingsverbanden gegaan, na een uitgebreid en zorgvuldig aanbestedingsproces.

Met deze hervorming willen we in Den Haag zorgen dat passende jeugdhulp meteen beschikbaar is voor iedereen die er een beroep op moet doen. Dat we het toegankelijk en betaalbaar houden. En we versterken de sociale netwerken rondom gezinnen. Door de wildgroei van aanbieders aan banden te leggen, zorgen we voor meer duidelijkheid voor gezinnen, huisartsen en verwijzers. We brengen de jeugdhulp dichter bij de mensen zelf. We zetten in op kortere wachttijden. Alles zodat kinderen een veilige en liefdevolle omgeving hebben om op te groeien. De zorg voor onze kinderen is te belangrijk om aan de marktwerking over te laten.

In de Remise had ik goede gesprekken met de jeugdhulpprofessionals. Uiteraard waren er zorgen, maar tegelijkertijd was er veel begrip voor de veranderingen. We kunnen deze verandering alleen doen samen met de jeugdhulpverleners zelf. Hoewel de reorganisatie 1 januari 2024 is ingegaan, blijven we samen met de sector komende maanden werken aan de jeugdhulp.  

Ik ben trots op de verandering die we in Den Haag hebben ingezet. Het belang van de kinderen en jongeren staat altijd voorop en met deze koerswijziging kunnen we de hulp bieden die zij echt nodig hebben.

 

 

Geef een reactie