logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Pro Grotius

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. De vraag die zij hebben is hoe de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het (preventieve) jeugdhulp domein verbeterd kan worden om de ondersteuning van leerlingen thuis en in en om de school te verbeteren?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp- en jeugdwelzijnsprofessionals is belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen op het praktijkonderwijs te ondersteunen. In dit project leren we samen met professionals uit het onderwijs, de (preventieve) jeugdhulp en beleidsmakers wat er nodig is om dat te realiseren.

Doel

De samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp te verbeteren door aan te sluiten op de hulpvragen en -behoeften van praktijkonderwijs leerlingen thuis en in en om school.

Methoden

In leernetwerken onderzoeken professionals vanuit onderwijs en jeugdhulp in afstemming met ouders en leerlingen naar oplossingsrichtingen voor hun vragen en behoeften, in het preventieve- en/of het geïndiceerde jeugdhulp domein. Het idee is dat bij gesignaleerde vragen en behoeften direct geschakeld wordt met leden uit het leernetwerk van professionals vanuit de school en de jeugdhulp, waaronder in elk geval met ouders en leerlingen, ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie. Het uitgangspunt is om een gezamenlijk plan te maken en één van de betrokken professionals aan te wijzen als de regisseur. Die gaat samen met leerlingen en ouders aan de slag met de uitvoering van het plan, vanuit de veilige context van de school. Daarnaast wordt in het leernetwerk onderzocht hoe en welke preventie-activiteiten in de school kunnen worden ingebed.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugdvisie, het ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2023 verwacht.

Huidige stand van zaken

De ervaringen in de eerste leernetwerken op de school zijn aanleiding om de opzet van het project aan te passen, in overleg met alle betrokken partijen. Verwacht worden dat de aanpassingen in september 2022 in overleg met de opdrachtgevers worden vastgesteld.

Looptijd

2021 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van de Sande: m.c.e.vandesande@hhs.nl.