logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Producten Leernetwerk Normaliseren

Een blijvende verbinding tussen beleid en beroepspraktijk rond het normaliseren van opgroeien en opvoeden is in het belang van jeugdigen en gezinnen. Het Leernetwerk normaliseren (Werkplaats SAMEN) wil bijdragen aan die verbinding in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Holland Midden. Hiernaast hoopt het leernetwerk een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over normaliseren.

De ambitie van het Leernetwerk normaliseren (LNW NOR) is tot een gedeelde visie en taal over normaliseren te komen. En, om deze visie en taal vervolgens te gaan gebruiken als over opvoeden en opgroeien in relatie tot jeugdhulp wordt gesproken. De visie en leidende principes doen recht aan de verschillende perspectieven van ervaringsdeskundige jeugdigen, ervaringsdeskundige ouders, professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulporganisaties en in gemeenten. Het LNW NOR kent als leidende principes:

  • De focus ligt op de jeugdhulp (van preventie tot specialistisch) en op beleidsvorming op dit gebied. De (vormgeving van) jeugdhulp & (werkwijze van) jeugdhulpprofessionals staan dan ook centraal in de visie op normaliseren.
  • We agenderen normaliseren in meer brede zin om het maatschappelijk gesprek te stimuleren. Dit wordt gedaan door kennis en inzichten te delen met (onder andere) niet deelnemende gemeenten, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

Het Leernetwerk normaliseren (LNW NOR) voerde in de periode augustus 2021 tot januari 2022 een klein-maar-fijn project uit. Dit bestond in eerste instantie uit een literatuuronderzoek van Tessa Wesseling (2021) en leverde een werkdefinitie van normaliseren op.

Deze werkdefinitie is in de tweede fase van het project in zowel de groepsgesprekken als focusgroep kritisch besproken. We doen van deze groepsgesprekken verslag onder de titel ‘Wat is ieders normaal?’. De gevoerde gesprekken leidden uiteindelijk tot de totstandkoming van de visie normaliseren van LNW NOR.

LNW NOR kijkt ernaar uit om vanuit deze visie verder te ‘normaliseren’ in beleid en beroepspraktijk!

De drie producten van het klein-maar-fijn project vindt u hier rechts.

Wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit doen? Daar heeft het leernetwerk in het kader van een klein-maar-fijnproject onderzoek naar gedaan (2023) en 13 voorbeelden in beeld gebracht die aansluiten bij de visie op normaliseren. Deze voorbeelden dienen als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij opgroeien en opvoeden. Zie voor deze voorbeelden 'De kracht van het gewone' rechts.

aside image

Auteurs
Claudia Vrijhof
Tamara Bos
Tessa Wesseling
Rob Gilsing

 

Met mederwerking van
Leernetwerk Normaliseren van werkplaats SAMEN

Normaliseren: Een nadere verklaring (pdf)Normaliseren: Wat is ieders normaal? (pdf)Visie Normaliseren (pdf)De kracht van het gewone (pdf)2022