logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Professional-ervaringspeiling: Quickscan Ruimte voor de professional ten tijde van de Corona-crisis

Een van de doelen van de transformatie in de jeugdhulp is het vergroten van de professionele ruimte voor professionals in de jeugdhulp. Vanuit de gemeenten in de regio Haaglanden en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is het initiatief genomen om periodiek professionalservaringsonderzoek (PEO) te gaan uitvoeren. Het initiatief wordt ondersteund door de (landelijke) Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

Het idee hierachter is om, op basis van de ervaringen, met de beroepsgroep in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om hun professionaliteit tot zijn recht te laten komen, om van daaruit mogelijke verbeteracties te kunnen initiëren. De met het PEO verkregen inzichten kunnen behulpzaam zijn voor: onderwijs, professionals, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.

Het PEO komt niet in de plaats van periodieke werkgeversonderzoeken.

De projectgroep PEO heeft in april 2020 met een kleine groep professionals een verkennend gesprek gehad over het PEO. Daaruit bleek dat het aangepast werken vanwege het coronavirus een  belangrijk onderwerp voor hen was. Daarom is half mei 2020 een eerste raadpleging van professionals uitgevoerd over de dagelijkse gevolgen van de coronacrisis voor de professionals. Een actueel onderwerp in deze eerste raadpleging: wat zijn de directe gevolgen voor het functioneren van professionals in de jeugdhulp. Daarin kwamen drie thema’s naar voren: autonomie, op afstand hulpverlenen en verandering in hulpvraag. Voor deze raadpleging is van half mei 2020 tot half juni 2020 een vragenlijst uitgezet onder de professionals van de organisaties die bij het Kennisnetwerk betrokken zijn. Aansluitend op de vragenlijst is een webinar georganiseerd met een groep professionals, waar de resultaten zijn besproken.

De resultaten van deze raadpleging worden in dit rapport beknopt weergegeven.

 

aside image

Auteurs

Cathelijne Mieloo

Cora Bartelink

Rob Gilsing

In samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en Yvonne van Westering.

PEO 2020: Quickscan Ruimte voor de professional ten tijde van de Corona-crisis (pdf)PEO 2020: Bijlage bij de quickscan Ruimte voor de professional ten tijde van de Corona-crisis (pdf)2020
ISBN 9789083115214