logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoeksrapport Haagse Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen zijn van cruciaal belang voor het opgroeien van kinderen. Tegen deze achtergrond is in 2018 door het Ministerie van VWS het actieprogramma “Kansrijke Start” gelanceerd, waarbij een betere samenwerking tussen het medische en sociale domein moet zorgen voor tijdige ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie. Den Haag neemt hier vanaf de start aan deel onder de “Haagse Kansrijke Start”. In het kader van deze Haagse Kansrijke Start heeft de gemeente Den Haag het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool gevraagd onderzoek te doen naar de ouderschapsvragen en ondersteuningsbehoeften van ouders vanaf de zwangerschap tot aan tweejarige leeftijd. De gemeente Den Haag gaat deze kennis gebruiken om het ondersteuningsaanbod van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (nog) beter te laten aansluiten bij de behoeften van ouders.

Uit interviews met achttien moeders kwam naar voren dat zij vooral op zoek zijn naar informatie, voorlichting en ondersteuning op het gebied van slaap, algemene ontwikkeling, (borst)voeding en het stellen van grenzen. In eerste instantie gaan moeders zelf op zoek naar informatie op internet of in hun eigen netwerk. Pas als deze informatie onvoldoende is, of als moeders behoefte hebben aan bevestiging door een professional, worden vragen voorgelegd aan het CJG. De moeders in dit onderzoek hebben vooral gebruik gemaakt van het aanbod rondom zwangerschap en geboorte bij het CJG. Andere ouderschapsondersteuning, bijvoorbeeld rondom opvoeding, is minder bekend en gebruikt.

Over het algemeen waren deze moeders tevreden met het aanbod van het CJG. Moeders vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt met eenduidige richtlijnen, die indien gewenst aangepast worden aan de specifieke behoeften van moeder en kind. Als tip geven de moeders aan dat het aanbod proactief onder de aandacht gebracht mag worden en laagdrempeliger beschikbaar mag zijn voor werkende ouders.

In het onderzoeksrapport kunt u nog veel meer lezen over de verhalen en ervaringen van de Haagse moeders. Daarnaast is er een overzichtelijke lijst met aanbevelingen die mogelijk ook voor andere gemeenten relevant zijn. Het rapport kunt u rechts downloaden. Daarnaast kunt u hier meer lezen over de stappen die de gemeente gezet heeft met behulp van dit en ander onderzoek naar de Haagse Kansrijke Start.

aside image

Auteurs

Anne Steenbakkers

Marije van der Hulst

Cathelijne Mieloo

 

In opdracht van de Gemeente Den Haag

Onderzoeksrapport Haagse Kansrijke Start (pdf)2021
ISBN 9789083115238