logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Samen bruggen bouwen - Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school

Op scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp werken gezinsconsulenten. Hun rol isom de verbinding tussen ouders, school en de wijk te versterken. Het doel daarvan is het verminderen van kansenongelijkheid voor kinderen door middel van een preventieve, praktische en persoonlijke aanpak.

Aanleiding

Voor de gezonde ontwikkeling van kinderen is het van essentieel belang dat de thuisomgeving en de school met elkaar verbonden zijn. Deze verbinding komt echter niet altijd vanzelf tot stand. Daarom zijn gezinsconsulenten sinds het najaar van 2022 actief op zes scholen in onze regio. De introductie van deze functie was nieuw en werd nauwgezet gevolgd en onderzocht.

Belangrijkste bevindingen

Ons onderzoek heeft aangetoond dat gezinsconsulenten ouders bereiken en ondersteunen die voor andere partijen moeilijk te bereiken zijn. Ze helpen ouders om zich wegwijs te maken op school en in de wijk, bieden ondersteuning bij taalontwikkeling, opvoeding, en helpen bij de aanvraag van financiële ondersteuning voor kinderen. De preventieve, praktische, en persoonlijke aanpak van gezinsconsulenten heeft een aanzienlijke meerwaarde.

Tijdens het eerste schooljaar hebben gezinsconsulenten hun rol verder ontwikkeld. Ze stemmen hun aanpak af op de specifieke situatie van de school, ouders, en leerlingen, in nauw overleg met de scholen en lokale partners. Hierdoor is de verbinding tussen ouders, school, en wijk versterkt.

Toekomstige mogelijkheden

Hoewel de rol van gezinsconsulenten al waardevol is gebleken, zien we nog kansen voor doorontwikkeling en verbetering. Er zijn mogelijkheden om gezinsconsulenten in te zetten voor kinderen op de voorschool en bij de overgang van voorschool naar de basisschool. Daarnaast kunnen we belemmeringen voor ouders om hun kinderen op een meer structurele en grootschalige manier te ondersteunen aanpakken. Het realiseren van deze verbeteringen vereist tijd en continuïteit.

Bekijk rechts het rapport en/ of de samenvatting. 

aside image

Auteurs

Suzanne Rutz
Marianne van Bochove

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie in samenwerking met JES Rijnland en de basisscholen De Springplank, De Singel, De Hobbit, ‘t Bolwerk, Prins Willem-Alexanderschool en IKC De Duinroos. We werkten ook samen met jeugd- en welzijnsorganisaties, VVE-organisaties, jeugdgezondheidszorg, en ouders.

Samen Bruggen Bouwen (pdf)Samenvatting Samen Bruggen Bouwen (pdf)2023
ISBN 9789083280172