logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Tamara Bos, MSc.

Tamara werkt aan de Haagse Hogeschool als docent Social Work-Jeugd en docent-onderzoeker bij het lectoraat. Zij houdt zich bezig met het thema diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp en coördineert - samen met Rob Gilsing- het leernetwerk Normaliseren. Tevens is zij vanuit de faculteit Social Work & Educatie verbindingsfunctionaris van Werkplaats SAMEN.