logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

Beter Samenspel is in 2017 begonnen vanuit de gedachte dat veel gewonnen is als de relatief gescheiden werelden van lokaal team en jeugdbescherming nauwer samenwerken. Het systematisch met actieonderzoek volgen is van belang omdat Beter Samenspel een langer lopende en iteratieve veranderbeweging is die vorm krijgt in de praktijk in plaats van op de tekentafel. Deze tussenbalans is opgesteld op verzoek van het Opdrachtgevers Overleg van Beter Samenspel. Centrale vraag was: wat kunnen we leren uit de ervaringen met de implementatie van Beter Samenspel in 2020-2021 en wat zijn bepalende factoren voor het welslagen van de implementatie.

Het rapport verkent aan de hand van een gestructureerde analyse de ontwikkeling en implementatie van Beter Samenspel in Haaglanden. Positief zijn daarbij de doorontwikkeling van de methodiek en de als waardevol ervaren samenwerkingen. Remmend waren onder meer de invloed van COVID (weinig ontmoeting en focus op dagelijkse actualiteit) en de toenemende arbeidskrapte in de jeugdhulp (werkdruk).

Een meer beïnvloedbare factor is het versterken van brede bekendheid met en onderkenning van het belang van het programma. Het rapport adviseert partijen daarbij (gemeenten en GI’s) om de uitvoerenden en leidinggevenden te faciliteren om zich de nieuwe kennis en attitude eigen te maken. Reflectie en intervisie zijn daarbij belangrijke instrumenten.

De aanbevelingen krijgen een plek bij de verdere doorontwikkeling van het programma in 2022 en 2023.

aside image

Auteurs
Cora Bartelink
Cathelijne Mieloo
Wouter Reith
Rob Gilsing

Beter Samenspel tussenbalans (pdf)2022
ISBN 9789083224367