logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen.

Achtergrond

De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen (gi’s) in het project Beter Samenspel. Hiermee beogen zij gezamenlijk te werken aan de veiligheid van kinderen om te voorkomen dat de situatie in gezinnen zodanig escaleert dat hulp in het gedwongen kader nodig is. De gemeenten willen weten wat werken volgens Beter samenspel oplevert.

Doel

Het onderzoek had als doel het lerend vermogen in het programma Beter Samenspel te versterken en inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van het programma volgens professionals en cliënten.

Methoden

In dit actiegerichte onderzoek werd met enquêtes onder professionals inzicht verkregen in hun ervaringen met Beter samenspel. Daarnaast gaven casusreviews op casusniveau inzicht in onderliggende patronen en belemmerende en bevorderende factoren. Aangezien Beter samenspel onlangs was gestart, konden met dit actiegerichte onderzoek aanpassingen aan de werkwijze gevolgd, geëvalueerd en aangescherpt worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de drie voorloper gemeenten (Den Haag, Delft, Westland) en drie van de overige gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer). De overige vier H10 gemeenten (Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar) namen alleen deel aan de enquêtes.

Opbrengsten

De tussenbalans van het actieonderzoek Beter Samenspel is hier te lezen en rechtsbovenin te downloaden.

Huidige stand van zaken

In mei 2022 is een rapportage met tussentijdse bevindingen gepubliceerd. Het onderzoek wordt niet meer hervat, zo is in februari 2023 besloten. Nieuwe ontwikkelingen in de regio maken dat de verdere implementatie van Beter Samenspel samen gaat met andere programma’s ter versterking van het werken aan veiligheid in gezinnen.

Looptijd

2019 – 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: C.Bartelink@hhs.nl