logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen.

Achtergrond

De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen (gi’s) in het project Beter Samenspel. Hiermee beogen zij gezamenlijk te werken aan de veiligheid van kinderen om te voorkomen dat de situatie in gezinnen zodanig escaleert dat hulp in het gedwongen kader nodig is. De gemeenten willen weten wat werken volgens Beter samenspel oplevert.

Doel

Het onderzoek heeft als doel het lerend vermogen in het programma Beter Samenspel te versterken en inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van het programma volgens professionals en cliënten.

Methoden

In dit actiegerichte onderzoek wordt met enquêtes onder professionals inzicht verkregen in hun ervaringen met Beter samenspel. Daarnaast geven casusreviews op casusniveau inzicht in onderliggende patronen en belemmerende en bevorderende factoren. Aangezien Beter samenspel onlangs is gestart, kunnen met dit actiegerichte onderzoek aanpassingen aan de werkwijze gevolgd, geëvalueerd en aangescherpt worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de drie voorloper gemeenten (Den Haag, Delft, Westland) en drie van de overige gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer).  In de overige vier H10 gemeenten (Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar) nemen alleen deel aan de enquêtes.

Opbrengsten

De tussenbalans van het actieonderzoek Beter Samenspel is hier te lezen en rechtsbovenin te downloaden.

Huidige stand van zaken

In mei 2022 is een rapportage met tussentijdse bevindingen gepubliceerd. Op dit moment ligt het onderzoek stil in afwachting van verdere ontwikkelingen rond de implementatie van het programma Beter Samenspel.

Looptijd

2019 – 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: C.Bartelink@hhs.nl