logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Aanbevelingen inzet volwassen ggz bij jeugdhulp

In navolging van het recente onderzoeksrapport 'Pilots integratie jeugdhulp en ggz voor volwassenen: Evaluatie van de meerwaarde' (juli 2023) presenteren we met trots een overzichtelijk document met al onze aanbevelingen. Deze concrete richtlijnen zijn het resultaat van bevindingen uit vier innovatieve pilots in de regio Haaglanden, waarbij jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) werden geïntegreerd.

Dit document biedt de aanbevelingen per doelgroep: zorgverzekeraars, gemeenten in Haaglanden, jeugdhulp- en ggz-organisaties, en jeugdhulp- en ggz-professionals. Het biedt praktische handvatten om de effectiviteit van integratie te vergroten en de ondersteuning aan gezinnen te verbeteren.

Voor verdere verduidelijking, vragen, of opmerkingen over deze specifieke aanbevelingen, nodigen we je uit contact op te nemen met Anne Steenbakkers via a.t.steenbakkers@hhs.nl.

Deze bundeling van aanbevelingen is een concrete stap richting gestructureerde implementatie, met als doel samenwerking te bevorderen en de ondersteuning voor gezinnen in Haaglanden en daarbuiten te optimaliseren.