logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Professional-ervaringsonderzoek: De jeugdhulpverlener met de toverstaf

Wat de buitenwereld volgens jeugdhulpverleners van hen verwacht en hoe ze daarmee omgaan

Dagelijks vullen de media zich met berichten over de jeugdhulp. Ook op feestjes en op de sportclub wordt erover gesproken, evenals in werkgerelateerde gesprekken. 

Hoe is het om te werken in een sector waarover in de samenleving zoveel ideeën, meningen, beelden en verwachtingen leven? 

Onderzoekers van De Haagse Hogeschool onderzochten welke maatschappelijke verwachtingen er volgens jeugdhulpprofessionals uit de regio Haaglanden leven, welke impact dit heeft op hun werk en hoe ze hiermee omgaan. 

Een respondent: ‘Dat verwacht wordt dat je een soort toverstaf hebt. Dat ik alles onder controle heb, alles kan regelen en alles voor elkaar kan krijgen.’ 

De toverstaf en andere verwachtingen

De verwachting van de toverstaf waarmee jeugdhulpprofessionals problemen van gezinnen direct kunnen oplossen, was een van de vijf verwachtingen, die we vonden. Andere verwachtingen waren dat de jeugdhulp onterecht kinderen uit huis plaatst, het probleem bij de jongere ligt, je geen jeugdhulp krijgt als je het nodig hebt en de jeugdhulp efficiënter en effectiever kan. 

Deze maatschappelijke verwachtingen spelen een belangrijke rol in de beslissingen die jeugdhulpprofessionals nemen en drukken een stempel op zowel hun dagelijks werk als op hun persoonlijke en professionele identiteit. 

Hoe jeugdhulpverleners omgaan met verwachtingen

Jeugdhulpverleners hebben manieren van omgaan met deze verwachtingen zonder deze te willen veranderen en manieren waarbij ze de verwachting wel willen veranderen. Voor beide manieren van omgaan gebruiken professionals hun professionele ruimte. Als ze meegaan in de verwachting gebruiken ze de ruimte vooral om op creatieve manieren beter aan de verwachting te kunnen voldoen. Als ze de verwachting willen aanpassen gebruiken ze de ruimte vooral om goede alternatieven te vinden en in te zetten. 

Onze aanbevelingen

We doen verschillende aanbevelingen, waaronder dat professionals met elkaar reflecteren op deze verwachtingen en op hoe ze daarmee omgaan. Ook adviseren we hen hun professionele ruimte waar nodig te blijven gebruiken. Leidinggevenden, managers en beleidsmedewerkers kunnen professionals daarin ondersteunen. 

Dit onderzoek maakt deel uit van het professionals-ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet, specifiek op het gebied van professionele ruimte.