logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Diversiteitsensitieve jeugdhulp online gestart

Voor het project Diversiteitsenstieve jeugdhulp zijn op 10 juni j.l. in een onlinebijeenkomst gestart met de voorbereiding van twee leernetwerken Toegang en Maatwerk. Met die leernetwerken willen we een impuls geven aan (het bereik van) jeugdhulp voor jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond. Medewerkers van Senzazorg, Schilderswijkmoeders, JMO Den Haag, Jeugdformaat, Expex en Avrasya hebben meegedacht over de samenstelling en werkwijze van de leernetwerken.

In de leernetwerken wisselen jeugdigen en ouders, jeugdhulpprofessionals en vrijwilligers kennis en ervaring uit, ondersteund door kennis uit theorie en onderzoek. Op basis van die gezamenlijke kennis gaan we op zoek naar concrete acties die leiden tot verbetering. De knelpunten die zich daarbij voordoen, bespreken we in een volgend leernetwerk en in een governancegroep met managers uit de betrokken instellingen. Lees hier meer over dit project.

Tot de zomer van 2021 komt elk leernetwerk zes maal bijeen. Zie de agenda voor de in 2020 geplande bijeenkomsten.

In beide leernetwerken is nog plek voor deelname. Mocht u geïnteresseerd bent in deelname, neem dan contact op met Marion van de Sande, m.c.e.vandesande@hhs.nl, tel. 06 38298308.

15-06-2020