logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Dr. Rob Gilsing

Rob is lector Jeugdhulp in transformatie. Hij is van oorsprong politicoloog. Hij doet al lang onderzoek naar jeugdbeleid en jeugdzorg, van 1996 tot 2009 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2009 tot 2018 bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij promoveerde in 2005 op een meer bestuurskundig onderzoek naar de relatie tussen nationaal en lokaal jeugdbeleid. Op 15 mei 2019 hield hij zijn lectorale intreerede Normaal doen – en andere wonderwoorden van de transformatie jeugdhulp.