logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Van start: Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

TNO Child Health en de Haagse Hogeschool (lectoraat Jeugdhulp in Transformatie) starten binnenkort een zeer interessant onderzoek naar de benutting van ervaringskennis over huiselijk geweld en kindermishandeling onder professionals. Met dit onderzoek willen TNO en de Haagse Hogeschool samen met studenten, professionals en (ex-) cliënten nagaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarnaast onderzoeken ze hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Mensen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad), kiezen soms – bewust of onbewust – voor  een loopbaan in de hulpverlening aan mensen die daar ook mee te maken hebben. Bekend is dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed, in negatieve en positieve zin, van ervaringen met huiselijk geweld bij professionals die werken met gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarom doen TNO en de Haagse Hogeschool hier onderzoek naar.

Meer weten over het onderzoek: Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden / Werkplaats Samen