logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Gestart: Project 'Rondom het kind'

Het project ‘Rondom het kind’ is een actiegericht onderzoek naar de aansluiting tussen basisonderwijs en jeugdhulp.

Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen met zowel ondersteuning in het onderwijs als jeugdhulp te maken hebben. De Haagse Hogeschool heeft daarom in samenwerking met het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden het project ‘Rondom het kind’ opgezet. In dit project willen we samen met ouders, professionals in het onderwijs en de jeugdhulp en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Dit project wordt uitgevoerd op acht reguliere basisscholen binnen de gemeente Den Haag en de gemeente Delft. Samen met ouders, het onderwijs en de jeugdhulp worden per school zes casussen geselecteerd en uitvoerig besproken. We willen leren van trajecten waar onderwijs en jeugdhulp samenwerken met als doel om 1) hulp sneller in te kunnen zetten, 2) hulp te bieden aansluitend op de problemen en behoeften van kind en ouders, 3) de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren en 4) integrale hulp te bieden. De lessen uit de casusbesprekingen worden per gemeente besproken op bestuurlijk niveau, opdat ook daar belemmerende en bevorderende factoren voor de samenwerking opgepakt worden.

Het project levert onder ander inzicht op in welke factoren die samenwerking beïnvloeden, concrete verbeteracties voor het versterken van de samenwerking versterkt en een instrument waarmee professionals in onderwijs en jeugdhulp zelf aan de slag kunnen om de samenwerking te verbeteren.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over dit project.

02-03-2020