logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in het onderwijs als de jeugdhulp ondersteuning krijgen. In dit project willen we samen met ouders, professionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verbeterd rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op de basisschool spelen. 

Methoden

Eerst zijn met ouders, professionals en beleidsmakers uitgangspunten opgesteld over wat men onder goede samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verstaat. Vervolgens zijn 21 casussen op 5 scholen besproken en geëvalueerd aan de hand van deze uitgangspunten, waarna concrete verbetervoorstellen zijn bedacht. De bevindingen zijn ook besproken met beleidsmakers en bestuurders.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met De Haagse scholen, SCOH, Universiteit Leiden, BMC, Xtra Plus, Lucas Onderwijs, NJi, Schoolformaat, SPPOH, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, PPO Delflanden, SCO Delft, De Horizon, Librijn, De Eglantier, John F. Kennedy school, Gerth van Wijkschool, de Meester Schabergschool en de Klimop.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Huidige stand van zaken

De casusbesprekingen op de scholen zijn afgerond. Op dit moment worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en het rapport geschreven. Op 6 november 2023, van 14:30 tot 17:30, is het eindsymposium van het onderzoek op De Haagse Hogeschool. Meer informatie volgt.

Looptijd

2020 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: a.t.steenbakkers@hhs.nl